CEHÁK Karel 31.10.1903-16.11.1957

Z Personal
Karel CEHÁK
Narození 31.10.1903
Místo narození Dobrovice u Mladé Boleslavi
Úmrtí 16.11.1957
Místo úmrtí Praha
Povolání 11- Geolog
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 397-398

CEHÁK, Karel, * 31. 10. 1903 Dobrovice u Mladé Boleslavi, † 16. 11. 1957 Praha, geolog

Vystudoval 1922 na státní reálce v Mladé Boleslavi, poté navštěvoval abiturientský kurs na tamní obchodní akademii. Po krátkém zaměstnání studoval na přírodovědecké fakultě české univerzity v Praze. 1931 získal doktorát (RNDr.) a zůstal v univerzitním Geologickém ústavu jako pomocná vědecká síla. 1936–39 byl asistentem na Vysoké škole báňské v Příbrami. Po uzavření vysokých škol na počátku okupace přešel do výzkumného ústavu firmy Baťa ve Zlíně, po osvobození byl od 1945 vedoucím geologem Výzkumného ústavu Československých stavebních závodů, 1951–53 vedoucím oddělení v Ústavu stavebních hmot a konstrukcí, od 1953 vedoucím oddělení pro urbanistický výzkum v novém Ústavu stavební geologie. V 30. letech prováděl geologické mapování v české křídové pánvi mezi Mladou Boleslaví a Jičínem (Chlomecký hřbet, okolí Dolního Bousova a Libáně), budované nejmladšími souvrstvími svrchní křídy. Výsledky tohoto výzkumu shrnul v geologické mapě měřítka 1:75 000 list Mladá Boleslav a ve vysvětlivkách k této mapě. Mnohem rozsáhlejší byla jeho činnost v aplikované geologii. Zabýval se ložisky stavebních surovin, zvláště štěrkopísků pro betonářské práce. Podílel se na přípravě otvírky většiny těžebních lokalit těchto surovin, mj. u Vraňan, Velkého Oseka, Lovosic, Žernosek, Bakova, Chlumu u Třeboně, Hrušovan, Tovačova. Souviselo to ve 40. a 50. letech s mimořádným rozvojem výstavby nových průmyslových, dopravních, vodohospodářských, vojenských a jiných objektů. 1951 vydal návod pro vyhodnocování ložisek štěrků a písků. C. napsal velké množství posudků s touto tematikou, zejména hodnocení lomů a ložisek různých typů nerudních surovin. Za druhé světové války se začal věnovat urbanistické (stavební) geologii pro účely plánování bytové a průmyslové výstavby. Zpracoval geologické podklady pro územní plány oblasti Tábora, Bechyně, Soběslavi, po válce Zruče nad Sázavou, Jindřichova Hradce, Mladé Boleslavi, Vrchlabí aj. Většina těchto studií nebyla publikována, zůstala v rukopisech v podobě archivních zpráv. C. patřil k průkopníkům české a československé stavební geologie.

D: Příspěvek ke geologii křídového útvaru v oblasti Chlomeckého hřbetu na Mladoboleslavsku, in: Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky 11, 1936, s. 1n.; Geologická mapa Československé republiky 1:75 000, list Mladá Boleslav (3854), 1946; Geologicko-technická analysa okolí Zruče nad Sázavou, se zvláštním zřetelem k účelům stavebním, in: Geotechnica 4, 1948; Vysvětlivky ke Geologické mapě ČSR 1:75000, list Mladá Boleslav (3854), 1950; Technicko-geologické zhodnocení ložisek štěrků, písků a jejich směsí pro účely stavební (betonářské) metodou grafickou, 1951; Dosavadní výsledky chemicko-geologického a ložiskového výzkumu některých hornin českého křídového útvaru jako surovin lehčených staviv, in: Věstník Ústředního ústavu geologického 29, 1954, s. 49n.; Zpráva o některých výskytech vermikulitu v Čechách a na Moravě, in: tamtéž 35, 1960, s. 111n. (s M. Zemanem).

L: L. Urbánek, Zemřel RNDr. K. C., in: Věstník Ústředního ústavu geologického 33, 1958, s. 136n. (bibliografie); Q. Záruba, Vzpomínka na dr. K. C., in: Čas. mineral. geol. 3, 1958, s. 385n.; NGS, s. 680n.

Pavel Vlašímský