CEJP Ladislav 12.6.1910-11.9.1959

Z Personal
Ladislav CEJP
Narození 12.6.1910
Místo narození Vysoké Mýto
Úmrtí 11.9.1959
Místo úmrtí Olomouc
Povolání 55- Jazykovědec
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 399

CEJP, Ladislav, * 12. 6. 1910 Vysoké Mýto, † 11. 9. 1959 Olomouc, pedagog, filolog, anglista, literární historik, spisovatel

Získal vysokoškolské filologické vzdělání (PhDr.) a stal se 1950 profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde přednášel anglickou literaturu. Jako literární historik se zabýval zejména anglickou poezií starší i novější doby. Odborně se zaměřil především na 14. století, na osobnost Williama Langlanda, o němž publikoval objevnou studii An Introduction to the Study of Langland’s Piers the Plowman v časopise Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 1956. Téma rozšířil v knihu s názvem Metody středověké alegorie a Langlandův Petr Oráč (1961). Byl autorem skript o dějinách anglické literatury, která vydával 1955–56 (další vyd.), Anglická literatura: 1. díl. Doba nejstarší, 1970, Anglická literatura: 2 díl. Doba střední, 1970, Anglická literatura: 3. díl, 1971, Anglická literatura: 4. díl, 1971. Z angličtiny rovněž překládal (např. T. G. Smollet, Dobrodružství Rodericka Randoma, 1954). Kromě filologických prací byl i autorem některých jazykových učebnic. Užíval pseudonym Václav Suda. V Mladé Boleslavi vydal vlastní sbírku básní Lyrika (1940).

D: soupis in: Soupis prací univ. prof. PhDr. L. C., in: Časopis pro moderní filologii 42, 1960, č. 3, s. 180n.

L: MČE 1, s. 671; PSN 1, s. 319; M. Kopecký, Studie o středověké alegorii, in: Česká literatura 10, 1962, č. 3, s. 375; J. Kunc, Česká literární bibliografie 1945–1963, 3, 1964, s. 665; J. Vopravil, Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře, 1973, s. 449; F. Všetička, Vnitřní vitráž: O lidech ze světa umění a vědy, 1996 (fejeton o L. C.); O. Králík, Platnost slova, 2001 (úvaha o L. C.); F. Všetička, Olomouc literární, 2002 (kde medailonek o L. C.); nekrolog: J. Levý, Prof. PhDr. L. C., in: Časopis pro moderní filologii 42, 1960, č. 1, s. 25n.; týž, Zemřel univ. prof. L. C., in: Literární noviny 19. 9. 1959, s. 7.

P: Archiv ČVUT Praha; Archiv AV ČR (kde fragment pozůstalosti); Biografický archiv ÚČL Praha.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Marcella Husová