CENEK Edvard 18.3.1904-26.7.1971

Z Personal
Edvard CENEK
Narození 18.3.1904
Místo narození Staré Město (Karviná)
Úmrtí 26.7.1971
Místo úmrtí Praha
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 401-402

CENEK, Edvard, * 18. 3. 1904 Staré Město (Karviná), † 26. 7. 1971 Praha, spisovatel, fotograf, novinář

Syn poštovního úředníka Antonína C. a Michaely, původem Polky z Bochnie u Krakova. Maturoval 1922 na reálném gymnáziu v Orlové. 1922–26 studoval na ČVŠT v Brně (studia nedokončil). Potom pracoval jako volontér, výpomocný redaktor a nakladatelský lektor, 1928–31 vykonal vojenskou prezenční službu, 1931–32 byl úředníkem pobočky nakladatelství Melantrich v Ostravě, 1932–40 redaktorem ostravského Českého slova, 1941–43 Nedělníku Českého slova v Praze. 1943–45 totálně nasazený, pracoval v obuvním průmyslu. Aktivně se účastnil Květnového povstání v Praze. Po osvobození působil 1945–48 jako redaktor sokolského orgánu Naše cesta a angažoval se v národně socialistické straně. 1948–50 byl spisovatelem z povolání. 1950 neprošel prověrkou Svazu spisovatelů, což mu znemožnilo publikovat. 1951–52 pracoval proto ve stavebnictví (pomocný dělník), od 1952 až do důchodu (1964) byl úředníkem odbytu v nakladatelství Práce.

Během 30. let 20. století podnikl řadu zahraničních cest, z nichž čerpal jako novinář náměty a informace. Publicisticky se uplatňoval hlavně v rubrice Technická hlídka Českého slova, kde informoval o průmyslové výrobě a stavu techniky a vynálezectví v Německu, ve Skandinávii, v Jugoslávii, Velké Británii, Francii i Itálii. V beletrii debutoval módním utopickým románem s námětem kosmického letu Nekonečno (1928), jímž se stal jedním z průkopníků české sci-fi literatury. Za války napsal trojici dramat s detektivně dobrodružnými prvky (Odvážný pokus, 1942, Otřesné chvíle, 1943, Záhada pod cimbuřím, 1944), z nichž první mělo kriminální zápletku, další čerpala z hornického prostředí. Situací v Sudetech se zabýval ve hře Cesta k průsmyku (1945). S V. Ziegnerem vydal po osvobození sbírku válečných anekdot Smích v bodláčí (1945). Vrcholem C. literární tvorby se staly reportážní knihy s tematikou druhé světové války. Podle vyprávění generála JUDr. B. Ečera napsal knihu o nacistických válečných zločincích Jak jsem je stíhal (1946), ve dvou svazcích zpracoval vyprávění škpt. O. Šachra o válce na Středním východě (75 000 km za svobodu, 1947) a o boji s Rommelovými armádami v severní Africe (Velel jsem černochům, 1947). Fémové vraždě ing. R. Formise v Záhoří u Štěchovic věnoval reportážní román Vyzvědačka B 7 (1948). Pro edici Kdo je… napsal dva populární životopisy (T. A. Edison, 1947, R. F. Scott, 1949). Mládeži určil prózu Vzhůru na Mont Blanc (1948). V letech 1945–48 řídil melantrišskou edici Knihovna druhého odboje. Podepisoval se též Eda Cenek a užíval řadu šifer. Bydlel v Praze na Smíchově.

Dlouhodobě se věnoval také amatérské umělecké fotografii, kterou v 60. letech několikrát představil na výstavách. Vytvořil řadu černobílých snímků, převážně květinových a jiných stylizovaných zátiší, v nichž dosáhl vysoké úrovně.

L: Kunc 1, s. 68; J. Kunc, Slovník českých spisovatelů beletristů 1945–1956, 1957, s. 68n.; sine, Za E. C., in: Československá fotografie 22, 1971, č. 9, s. 386; LČL 1, s. 353 a 3/2, s. 1402 (kde správné místo úmrtí); T. Studenovský – J. Bláha, Slovník českých autorů pro chlapce (a nejen pro ně), 2000, s. 24.

P: Biografický archiv ÚČL Praha; Dokumentace Divadelního ústavu Praha (mj. 3 hry).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Martin Kučera