CIGÁNEK Ladislav 13.10.1901-25.10.1975

Z Personal
Ladislav CIGÁNEK
Narození 13.10.1901
Místo narození Nové Město na Moravě
Úmrtí 25.10.1975
Místo úmrtí Šumperk
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 412-413

CIGÁNEK, Ladislav, * 13. 10. 1901 Nové Město na Moravě, † 25. 10. 1975 Šumperk, elektrotechnik, pedagog, redaktor, odborný spisovatel

Pocházel z rodiny středoškolského profesora. Studoval 1912–20 na českém reálném gymnáziu v Hranicích na Moravě. Po maturitě pokračoval ve studiích na ČVŠT v Brně, kde byl 1924 promován titulem ing. Své první místo nastoupil ve Škodových závodech v Plzni. Tam pracoval v konstrukčním oddělení (1924–32), za hospodářské krize byl propuštěn. Stal se správcem městské plynárny v Hranicích, 1933 ale získal profesorské místo na Střední průmyslové škole v Praze na Smíchově. 1936 přešel na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou do Brna, kde působil do 1945. Mezitím získal 1937 titul doktor technických věd a 1939 předložil habilitační práci na české technice v Brně. Dokončení habilitačního řízení znemožnilo uzavření českých vysokých škol.

Byl 1. 11. 1945 jmenován mimořádným profesorem elektrických strojů na SVŠT v Bratislavě. Vyučoval teorii a stavbu elektrických strojů a přístrojů. Vedle úvazku na této škole přednášel jako suplující profesor předmět elektrické stroje a přístroje na tehdejší Vysoké škole technické Dr. Edvarda Beneše v Brně (1948–51, dnes VUT). Od 1951 pracoval jako vedoucí Katedry elektrických strojů a přístrojů na technice v Bratislavě, kde byl 1956 jmenován řádným profesorem. Zastával i akademické úřady: 1951–53 byl proděkanem a 1953–56 prorektorem. Stal se oblíbeným pedagogem, který své přednášky doplňoval vlastními bohatými zkušenostmi a nejnovějšími poznatky. Vychoval několik generací elektrotechnických inženýrů a konstruktérů elektrických strojů a přístrojů. Kromě činnosti vysokoškolského učitele doma působil 1964–65 na Vysoké technické škole v Káhiře. Spoluzaložil Slovenskou akademii věd a předsedal její technické sekci, dále založil Elektrotechnický ústav SAV a byl 1953–63 jeho externím vedoucím.

Patřil mezi přední odborníky v oboru elektrických strojů, zkoumal magnetické pole asynchronních motorů. Výsledky své práce shrnul v osmi knižních publikacích a takřka v šedesáti původních článcích, uveřejněných v odborných časopisech doma i v zahraničí. Jeho učebnice Elektrické stroje vyšla v šesti vydáních a Stavba elektrických strojů byla první vysokoškolskou učebnicí o konstrukci elektrických strojů. Dále působil 1954–59 jako vědecký redaktor Strojno-elektrotechnického časopisu a 1975 jako redaktor Elektrotechnického časopisu SAV. 1947 podnikl z pověření tehdejšího závodu Moravské elektrotechnické závody (MEZ) Vývoj Brno studijní cestu do USA, později navštívil Polsko, Japonsko, Velkou Británii a NDR. Během výjezdů většinou rovněž přednášel. Byl odborným poradcem nejen závodu MEZ Vývoj Brno, ale i Bratislavských elektrotechnických závodů a firmy Kablo Topoľčany. 9. 11. 1953 byl jmenován akademikem Slovenské akademie věd, 1966–70 jejím místopředsedou a 16. 11. 1962 členem korespondentem ČSAV. Za organizaci vědeckého výzkumu obdržel Řád práce (1962) a za vědecké práce o magnetickém poli v elektrických strojích Státní cenu (1970).

D: Elektrické stroje, 1940; Elektrické přístroje, 1944; Elektrické stroje. Působení, provedení a navrhování, 5. vyd. 1950; Elektrické přístroje spínací, ochranné a řídící, 1955; Elektrické stroje a přístroje, 1955 (s M. Bauerem); Elektrické přístroje spínací, ochranné a řídící. Působení, provedení a navrhování, 2. vyd. 1956; Stavba elektrických strojů, 1958; Magnetické pole nasyceného indukčního motoru, Bratislava 1965.

L: L. C., in: Technika 10, 1966, č. 3, s. 2; I. Puzjak, Akademik L. C. laureátom…, in: Elektrotechnický časopis 21, 1970, s. 534; tamtéž 22, 1971, s. 608; Elektrotechnický obzor 60, 1971, s. 614; nekrology in: tamtéž 64, 1975, s. 751; Elektrotechnický časopis 27, 1976, s. 467; Věstník ČSAV 85, 1977, č. 1, s. 59n.; SBS 1, s. 370 (kde soupis díla a literatury); ČBS, s. 81; Tomeš 1, s. 170; BLS 2, s. 35 (kde soupis díla a literatury); História ElÚ SAV (http://www.elu.sav.sk/history/index.html).

Zdeněk Mihula