CIGÁNEK Mojmír 23.4.1906-11.3.1976

Z Personal
Mojmír CIGÁNEK
Narození 23.4.1906
Místo narození Horní Štěpánov u Boskovic
Úmrtí 11.3.1976
Místo úmrtí Brno
Povolání 29- Stavař
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 413

CIGÁNEK, Mojmír, * 23. 4. 1906 Horní Štěpánov u Boskovic, † 11. 3. 1976 Brno, technik, pedagog

Po absolvování státní reálky v Jevíčku a v Olomouci vystudoval 1933 odbor inženýrského stavitelství ČVŠT v Brně a byl promován titulem ing. Během studia nastoupil 1931 místo asistenta u Jana Bažanta v Ústavu vodního stavitelství. 1937 se stal profesorem na Průmyslové škole stavební v Brně. Od 1945 spolupracoval s Bedřichem Rozehnalem jako poradce v konstruktivních a stavebně-inženýrských záležitostech při výstavbě a rekonstrukci nemocnic na Moravě. 1954 byl jmenován docentem pro obor betonového stavitelství na tehdejší Fakultě inženýrského stavitelství Vysoké školy stavitelství (od 1956 VUT) v Brně. 1958–74 vedl tehdejší katedru betonových konstrukcí a mostů (dnes Ústav betonových a zděných konstrukcí). Vědecká rada VUT mu 27. 6. 1960 udělila hodnost doktora technických věd (DrSc.) na základě obhajoby disertační práce s názvem Směrnice pro navrhování a provádění železobetonových hřibových stropů podzemních vodojemů, vyplývající z rozboru měřených deformací na stavbách. Rozhodnutím prezidenta republiky byl 24. 4. 1961 jmenován profesorem pro obor betonových a zděných konstrukcí, a to s účinností od 1. 5. 1961. Na stejném pracovišti působil až do odchodu do důchodu (1974).

Ve vědecko-výzkumné práci se zabýval hlavně sledováním příčin poruch a deformací betonových staveb. Získané znalosti uplatňoval při rekonstrukcích historických památek i jiných objektů a staveb. Navrhl mj. sanační opatření v cementárně v Darchanu v Mongolsku, rekonstrukční práce továrních objektů v Bučovicích, Prostějově a v Plané nad Lužnicí, rekonstrukci radnice v Moravské Třebové, mostu přes Váh u Seredi, vodojemu v Benkově, věže zámeckého kostela v Telči, zámku v Plumlově nebo kostela v Tvarožné u Brna. Byl také poradcem při stavbě přehrady v Dalešicích, opravě dominikánského kláštera v Opavě a členem komise expertů ministerstva kultury ČSR při záchraně gotického kostela v Mostě. Navrhl více než dvě stě projektů železobetonových konstrukcí, z nichž většina byla realizována. Kromě toho napsal bezmála třicet učebních textů a skript a větší množství odborných článků. Za svou práci získal několik ocenění, např. medaili rady tehdejšího Městského národního výboru v Brně k patnáctému výročí osvobození (1960), Cenu osvobození města Brna (1961), Krajskou cenu Josefa Jurana (1965), Řád práce (1967) a Zlatou pamětní medaili VUT v Brně (1969).

D: Železový beton 1, 1943; Železový beton 1–2. Sloupy, 1944; Beton pro vodní stavby. Navrhování betonových staveb 2, 1956; Navrhování betonových konstrukcí, 1968; Beton pro vodní stavby 1/2, 1968; Navrhování betonových prvků podle mezních stavů, 1970; Poruchy na betonových a zděných stavbách, prevence, sanace a rekonstrukce 1, 1972, 2. vyd. 1974.

L: ČBS, s. 81; Tomeš 1, s. 170; Osobnosti střední Moravy, 2005, s. 18; I. Hruban, Nové léky pro staré stavby, in: Věda a život, 1972, s. 474n.; A. Fiala, Prof. Ing. M. C., DrSc. zemřel, in: Pozemní stavby 24, 1976, č. 3, s. 144.

P: Archiv VUT v Brně, Osobní spisy zaměstnanců, kart. C 1 – M. C.; tamtéž Fakulta stavební VUT, doktorská disertace – Ing. M. C.; tamtéž, Sbírka úmrtních oznámení.

Magdalena Čoupková