CIMBURKA Tovačovský Jan z ?1440-?10.11.1483

Z Personal
Jan Tovačovský z CIMBURKA
Narození okolo 1440
Úmrtí mezi 10.-25.11.1483
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 419

z CIMBURKA Tovačovský, Jan (na Mladé Boleslavi, též Jaroslav, Jaroš), * okolo 1440 ?, † mezi 10.-25. 11. 1483 ?, zemský úředník

Syn moravského zemského hejtmana Jana Tovačovského z C. (před 1416–1464) a Žofie z Kunštátu († po 1464), bratr Ctibora (asi 1437–1494). Díky sňatku s Magdalenou z Michalovic († 15. 7. 1469 nebo 1470) získal 1468 po smrti švagra Jindřicha Kruhlaty z Michalovic, rozsáhlý majetek tohoto rodu ve středních Čechách (mladoboleslavské a brandýské panství). Za své sídlo si zvolil Mladou Boleslav. Přestavěl zpustlý boleslavský hrad v pevnou pozdně gotickou stavbu. 1477 se podruhé oženil se vzdělanou utrakvistkou Johankou Krajířovou z Krajku, s níž měl syna Adama a dceru Anežku, která se později provdala za Jindřicha z Hradce.

Spolu s bratrem Ctiborem se zasloužil o přijetí Vladislava Jagellonského za českého krále. Za to byl 1475 jmenován nejvyšším sudím, 1479 nejvyšším komorníkem Království českého. Stál v čele strany podobojí, podporoval na svém panství jednotu bratrskou a bránil utrakvismus na zemských sněmech proti katolické opozici. Po C. smrti spravoval mladoboleslavské a brandýské panství za nezletilého synovce Adama Ctibor Tovačovský z C. Když Adam 3. 12. 1502 zemřel bez potomků, zdědila panství jeho matka Johanka, která se po manželově smrti provdala za nejvyššího českého kancléře Jana z Šelmberka. 1516 postoupila panství svému bratrovi Konrádovi Krajířovi z Krajku.

L: F. Palacký, Rodokmen pánův z Cimburka, in: Františka Palackého spisy drobné 2, (ed. V. J. Nováček), 1900–1903, s. 330; S. Kasík, Znaky na arkýři zámku v Brandýse nad Labem, in: Heraldická ročenka 21, 1994, s. 95n.; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 3, Severní Čechy, 1984, s. 322.

Marie Bláhová