CIPPS Thomas 1705-4.2.1784

Z Personal
Thomas CIPPS
Narození 1705
Místo narození Opava
Úmrtí 4.2.1784
Místo úmrtí Opava
Povolání 16- Farmakolog nebo farmaceut
43- Významný představitel obecní správy
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 426-427

CIPPS, Thomas (též ZIBS, ZIEBS, ZIPS, ZIPPS), * 1705? Opava, † 4. 2. 1784 Opava, lékárník, purkmistr

Pocházel ze zámožné katolické rodiny Johanna Francisca C., opavského měšťana a drabanta, čili osobního strážce zemského knížecího úřadu, a jeho manželky Barbory. Po studiu farmacie praktikoval u Augustina Franze Nowaka, lékárníka, opavského purkmistra a příbuzného, v lékárně U Zlatého anděla v tehdejší ulici Mezi trhy. V Opavě se 29. 8. 1735 oženil s Marií Elisabethou (1703–1752), dcerou Johanna Georga Kynského, třebíčského městského lékárníka, a vychovali spolu dva syny a dvě dcery. Na konci listopadu 1752 ovdověl a již 19. 2. 1753 se oženil znovu, a to s Marií Josefou Annou (1731–1783), dcerou Franze Antona Saagnera, opavského městského cukráře. Z druhého manželství měl pět synů a dceru.

C. byl již od 7. 8. 1739 asesorem (stálým přísedícím) městského soudu v Opavě. Získal po zemřelém lékárníku A. F. Nowakovi starobylý dům s právem vinného šenku a se zařízenou lékárnou U Zlatého anděla do vlastnictví (1741) a symboly soudcovského znaku přešly také do označení lékárny, jíž se v té době začalo říkat U Mouřenína. Proslul jako nejlepší lékárník Opavy a okolí a pomáhal také Thomasi Norbertu Antoniu C., druhorozenému synu z prvního manželství, působícímu v opavské lékárně U Bílého anděla.

Náležel k oddaným stoupencům opavsko-krnovského knížete Josefa Václava Lichtenštejna, který ho na období 1752–55 a 1756–60 jmenoval dvakrát purkmistrem Opavy. V této funkci se zasloužil o organizaci pevného zázemí pro odvetná opatření a naplnění vojenských plánů. V době po slezských válkách vedl mnohaletý proces o získání státních financí plynoucích z práva odúmrti do městské pokladny, věnoval pozornost dobudování minoritského kláštera v Panské ulici a výstavbě kaple při cestě do Otic a ustanovování pomocných farářů a kaplanů pro opavská předměstí jako reakci na náboženskou svobodu zavedenou Pruskem na odtrženém území Slezska. 1756 vypukla sedmiletá válka a v dubnu 1758 obsadila Opavu na několik měsíců pruská vojska. Město se stalo jejich zásobovacím centrem pro vojenské akce ve Slezsku a na severní a střední Moravě. Před odchodem Prusů vypukl 25. 8. 1758 obrovský požár neopatrností v pruské polní pekárně. Shořelo 334 domů a všechny kostely a kláštery. Opavská obec poté prošla rozsáhlou barokizací, byly zakládány mj. četné fundace na opravu památek a sochařskou a malířskou výzdobu. Ve městě našli uplatnění a obživu špičkoví doboví umělci. Po odchodu z funkce purkmistra v lednu 1760 C. pracoval jako lékárník a zasedal nadále v městské radě a jako asesor městského soudu. Na sklonku života ho postihla dvě úmrtí: 1774 zemřel sedmatřicetiletý syn Thomas Norbert Antonio, pokračovatel rodinné tradice, 1783 manželka Marie Josefa Anna. C. byl pohřben do františkánské hrobky v Opavě. Lékárnu U Mouřenína převzal Johann C. (* 1753), prvorozený syn z druhého manželství a lékárník.

L: Slezsko 12, s. 14n. (kde soupis literatury); J. Gebauer a kol., Purkmistři města Opavy, 2001, s. 17n.

Gustav Novotný