CIVILIUS Lomnický Jan ?1550-21.6.1587

Z Personal
Jan CIVILIUS Lomnický
Narození kolem 1550
Místo narození Lomnice nad Popelkou
Úmrtí 21.6.1587
Místo úmrtí Mělník
Povolání 63- Spisovatel

CIVILIUS Lomnický, Jan (též CYVILIUS, Měšťánek), * kolem 1550 Lomnice nad Popelkou, † 21. 6. 1587 Mělník, básník, pedagog, městský písař, spisovatel

Syn lomnického konšela Duchoslava Měšťánka. Měl tři sourozence Annu, Kateřinu a Benjamina. Bakalářský titul získal v Praze 1577 na základě spisu Utrum astrologiae, quae secundum observationem motuum stellarumque futura praedicit, aliqua sit certitudo; et an eam homini Christiano observare liceat, nec ne? (O přesnosti astrologie a kompetenci křesťanského člověka k ní). Následně působil jako učitel na Starém Městě pražském u sv. Mikuláše a 1579 v Třebenicích na Litoměřicku, 1580–83 byl správcem a kantorem mělnické školy. V Mělníku se oženil s vdovou po konšelovi Jiřím Boukalovi Marianou; díky výhodnému sňatku mohl školu opustit a stát se radním písařem. Byl blízkým přítelem Václava Dobřenského z Černého Mostu a Daniela Adama z Veleslavína, se kterým si korespondoval. (Jeden z dopisů zaslaný C. v roce 1585 podává svědectví o finančních problémech Adama z Veleslavína.) Další impresor, se kterým udržoval kontakt, byl Jiří Černý z Černého Mostu. C. životním krédem bylo Vis Vicina in Sole (V Slunci jest obdobná síla). Po smrti jeho majetek připadl sourozencům a nevlastním dcerám.

C. literární práce se dochovaly jednak tištěné, ale také v rukopisných poznámkách v úředních knihách. 1576 přepsal dílo Patrní důvodové z starých sněmův a z učení předkův našich podobojí v Království českém, ze slova božího sebraní. Literární schopnosti uplatnil například na dodatečně dopsaných básních ve dvou graduálech kůru v Lomnici nad Popelkou (1578 a 1580–83). V prvním z nich se dochovaly dvě oslavné básně, jedna věnovaná otci a druhá Václavu Lyskému (Sis crucifixe rogo cruce pressis Christe Levamen, 1580). Zároveň do něj byl vevázán tisk C. básnické skladby Oπλα sive arma …. V graduálu z let 1580–83 jsou zachyceny C. latinské a české verše z let 1580 a 1583.

D: Oπλα sive arma pii magistratus, quibus in ornanda gloria divina et defendendis piis puniendisque malis, ac sceleratis hominibus uti debet …, 1579; Memoria aboriginum Christianae religionis in Boemia, scripta in gratiam et honorem eiusdem … sacerdotis Vencesilai Pisceni, patris loco colendi … (O počátcích křesťanství v Čechách), 1580; Scio, cui credidi, písničky staré i v nově složené …, 1582; Rythmy na figuru o andělích dobrých i zlých, složené z lásky panu Jiříkovi Ješkovi, 1583; Cernis in hac tabula pictam sub imagine forman Urbani, huic vitae Czechtice fila dedit, 1583; Carmina gratulatoria 1586 (20. Aug., skladba č. 5).

L: Liber decanorum facultatis philosophicae universitatis Pragensis ab anno Christi 1367 usque ad annum 1585, II, 1832, s. 425; OSN 5, s. 413; A. Truhlář, Rukověť k písemnictví humanistickému, zvláště básnickému v Čechách a na Moravě ve století XVI., 1, 1918, s. 333– 334; Jireček 1, s. 126–127; J. Stáhlík, Neznámý list Daniela Adama z Veleslavína, in: Listy filologické 50, 1923, č. 6, s. 331–333; týž, Dva učení přátelé Veleslavínovi na Mělníce n. L., in: Výroční zpráva o státním reálném gymnasiu na Mělníce 12, 1928–1929, s. 3–20; RHB 1, s. 365–366 (se soupisem díla a literatury); HS 1, s. 169; M. Sígl, Kdo byl a je kdo. Mělnicko, Kralupsko, Neratovicko: osobnosti, samospráva, historie 1, 2007, s. 270.

Tomáš Pražák