CLAROT Alexander 17.3.1796-16.7.1842

Z Personal
Alexander CLAROT
Narození 17.3.1796
Místo narození Vídeň (Rakousko)
Úmrtí 16.7.1842
Místo úmrtí Praha
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 436

CLAROT, Alexander, * 17. 3. 1796 Vídeň (Rakousko), † 16. 7. 1842 Praha, malíř, kreslíř

Byl synem vídeňského grafika Josefa C., pocházejícího z Bruselu, a bratrem Johanna Baptisty C., rovněž grafika. Studoval 1810–15 na AVU ve Vídni, kde se zpočátku věnoval krajinomalbě, záhy však, patrně pod vlivem J. B. Isabeye, si osvojil techniku miniaturního akvarelového portrétu, mimořádně oblíbeného v epoše empíru. Jedny z prvních miniatur vytvořil pro kancléře Metternicha. Po 1820 působil střídavě v Pešti a ve Vídni, od 1832 zajížděl do Karlových Varů; 1837 přesídlil do Prahy, kde se stal předním portrétistou a dosáhl značné obliby u šlechty (Thunů, Nosticů, Schwarzenbergů, Šternberků, Černínů) i měšťanstva (B. Bolzana, B. Haase, J. B. Chlumeckého, F. Daubka) díky elegantnímu a živému podání portrétovaných.

D: kolektivní výstavy: Krasoumná jednota, Praha, 1839–1842; Výstava miniatur a drobných podobizen, Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum, 1913; Praha 1750–1850. Památky literární, umělecké a občanské, Praha, Staroměstská radnice, 1916; Miniatura a drobný portrét z českých a moravských sbírek, Praha, Středočeská galerie, 1985–1986; obrazy: Vlastní podobizna, kolem 1830, NG v Praze; Podobizna nakladatele Františka Řivnáče, 1839, NG v Praze; akvarely a kresby: Podobizna arcivévody Alexandera v uniformě uherských granátníků, 1829, Graphische Sammlung Albertina, Vídeň; Podobizna Anny Marie, Gabriely a Karla III. ze Schwarzenbergu, Orlík, zámek; Podobizna Antonie hraběnky Černínové, 1839, NG v Praze.

L: Thieme – Becker 7, s. 54n.; F. X. Jiřík, Miniatura a drobná podobizna v době empirové a probuzenecké v Čechách, 1930, s. 62n.; Toman 1, s. 129; BL 1, s. 205; NEČVU 1, s. 108n.; Saur 19, s. 419.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Tomáš Sekyrka