CLEMENS Žebrácký Václav ?1589-?1636

Z Personal
Václav Žebrácký CLEMENS
Narození asi 1589
Místo narození Žebrák
Úmrtí po 1636
Místo úmrtí Anglie
Povolání 61- Pedagog
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 437-438

CLEMENS Žebrácký, Václav (též KLEMENS, KLEMENT, KLEMENTŮV), * asi 1589 Žebrák, † asi po 1636 snad Anglie, spisovatel, vychovatel, učitel

Studoval na pražské utrakvistické univerzitě, kde 1612 dosáhl bakalaureátu a 1614 se stal mistrem svobodných umění. 1607 byl preceptorem Jiřího Jaroslava Stoše z Kounic a na Starých Bukách. 1611–13 vyučoval postupně na několika partikulárních školách, nejprve v Příbrami, poté v pražských městech: u sv. Vojtěcha Většího a u sv. Václava. 1613 byl doložen jako soukromý vychovatel u Smiřických. Již jako mistr sedmera svobodných umění se stal správcem městské školy v Klatovech (1614–16) a poté u sv. Havla v Praze (1617–19). V blíže neurčené době ve druhém deceniu 17. století byl zároveň zaměstnán jako vychovatel u pánů z Michalovic. 1620–21 působil jako rektor školy u sv. Jindřicha v Praze a poté v Rokycanech. Na jaře 1621 odešel do exilu a zdržoval se na různých místech, mj. v Drážďanech, Lipsku, Norimberku, Erfurtu. Ke konci 20. let 17. století žil pod švédskou ochranou v Elbingu (nyní Elbląg, Polsko). Pak odešel přes Gdaňsk do nizozemského Leydenu, kde zůstával ve velké materiální tísni. Nejpozději 1636 se odtamtud vydal do Anglie, kde pravděpodobně brzy nato zemřel.

Napsal řadu latinských i českých spisů většího i menšího rozsahu, které vycházely tiskem v prvních třech desetiletích 17. století. Nejznámějšími z nich se staly Homo redivivus per Theanthropum sive vita Christi (1608), v němž jsou zveršovány staro- i novozákonní biblické příběhy, dále genealogie Smiřických ze Smiřic Smirzicias (1619). Dlouhou dobu bylo C. atribuováno české dílo Kratičké sepsání ku potěšení rodičům, jimž pán Bůh předčasně dítky z tohoto světa povolati ráčil, které vyšlo v dobrovické tiskárně 1612. Novější bádání připisuje ale tento spis jinému autorovi, Václavu Clementu Hradištskému.

D: soupis díla in: Knihopis, č. 3966–3967; RHB 1, s. 371n.

L: OSN 5, s. 451n.; MSN 1, s. 828; J. Král, Literární činnost humanistických profesorů univerzity Karlovy mezi rokem 1409–1622, 1909, s. 9; V. Flajšhans, C. V., in: ČČM 93, 1919, s. 188n.; B. Ryba, Humanista C. Ž. za hranicemi, in: Listy filologické 56, 1929, s. 80n., 212n., 333n.; MČE 1, s. 701; LČL 2/2, s. 706n.; J. Vopravil, Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře, 1973, s. 776; F. Buriánek, Literární Klatovy, 1962, s. 11; RHB 1, s. 372n. (kde další literatura).

P: Biografický archiv ÚČL Praha.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Martin Holý