CONTI Honofrio 1606-4.1.1686

Z Personal
Honofrio CONTI
Narození 1606
Místo narození Neapol (Itálie)
Úmrtí 4.1.1686
Místo úmrtí Neapol (Itálie)
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 452

CONTI, Honofrio (řád. jm. Onuphrius a Sanctissimo Sacramento), * ? 1606 Neapol (Itálie), † 4. 1. 1686 Neapol (Itálie), piarista, misionář, pedagog, diplomat

První vzdělání získal v Neapoli, 24. 5. 1629 tam vstoupil do koleje piaristického řádu. Řeholní sliby složil do rukou svého učitele P. Pietra Casaniho a Matre Dei 29. 5. 1631. Na kněze byl vysvěcen 4. 10. 1631. Casani si jej 1638 vybral za společníka pro cestu na Moravu. V Mikulově byl C. ustanoven třetím provinciálem středoevropské piaristické provincie Germanie. Pod jeho vedením se její ekonomická situace natolik zlepšila, že překonala období krize a perzekuci piaristického řádu, která vrcholila 1646–57. Podporoval také snahy o rozšíření piaristického řádu v Polsku (1642 vznikly koleje ve Varšavě a ve slovenském Podolínci, který byl tehdy v polské zástavě) a v Rakousku (1657 založena kolej v Hornu). V Čechách vznikly za jeho provincialátu 1638–44 a 1644–59 (přerušeno krátkým provincialátem P. Alexandra Novariho) koleje v Litomyšli (1640) a ve Slaném (1658). Do Itálie se vrátil 1659. Napsal velké množství dopisů a zpráv zakladateli piaristického řádu Josefovi Kalasanskému, z nichž část byla vydána tiskem.

L: Diccionario enciclopedico escolapio II., Biografias escolapias, Salamanca 1983, s. 166; J. Schaller, Kurze Lebensbeschreibungen jener verstorbenen gelehrten Männer aus dem Orden der frommen Schulen, 1799, s. 36; M. Zemek – J. Bombera – A. Filip, Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631–1950, Prievidza 1992, s. 19n., 25, 30, 38, 43, 48; V. Bartůšek, Blahoslavený Pietro Casani a počátky piaristů ve střední Evropě, in: Muzejní a vlastivědná práce 27, 1989, č. 3, s. 141n.; týž, Svatý Josef Kalasanský a zbožné školy. Informátor o řádu piaristů, 2004, s. 38n.; Piaristé. Tradice benešovské vzdělanosti a kultury, 1995, s. 23n.; D. Foltýn a kol., Encyklopedie moravských a slezských klášterů, 2005, s. 430.

P: G. Sántha (ed.), Epistulae ad S. Iosephum Calasantium ex Europa centrali 1625–1648, Romae 1969, s. 150n.; B. Bartlík, Annales ordinis nostri, in: Ephemerides Calasanctiani 1932–1958 a Archivum Scholarum Piarum, 1/1977– 5/1979; O. Tosti, Catalogus Religiosorum ab anno 1617 ad annum 1637, Archivum Scholarum Piarum, 1990, 28, s. 74; K. Fischer, Beiträgezu einem Verzeichniss berühmter Männer und Schriftsteller aus dem ehrwürdigen und XXX Orden der Frommen Schulen aus mehreren Werken in jeweiligen Nebenstunden gesammelt und verfasst, rkp. z roku 1834, NK XVIC28, s. 175n.; G. Caputi, Notizi Historiche (ed. A. García-Durán), in: Archivum Scholarum Piarum, 57, 2005, s. 7n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Václav Bartůšek