CRIGINGER Johann C. 1521-27.12.1571

Z Personal
Johann C. CRIGINGER
Narození srpen/září 1521
Místo narození Jáchymov
Úmrtí 27.12.1571
Místo úmrtí Marienberg (Německo)
Povolání 63- Spisovatel
13- Geodet nebo kartograf
49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 467-468

CRIGINGER, Johann C. (též KRÜGINGER), * srpen/září 1521 Jáchymov, † 27. 12. 1571 Marienberg (Německo), luteránský kněz, kartograf

Studoval na latinské škole v Jáchymově (u Johanna Mathesia) a na univerzitách ve Wittenbergu, Lipsku a Tübingen (1538–41), titul magistra získal ve Wittenbergu 1544. Poté učil na luteránských školách v Crimmitschau, Marienbergu a 1546–48 v Horním Slavkově, krátce také působil jako dvorní kazatel hrabat Šliků ve Žluticích. V saském Marienbergu, kde žil od 1548 (jáhen, od 1551 arcijáhen, od 1559 farář), se oženil s Ursulou Meynerovou, pocházející z Nebanic u Chebu. Věnoval se literatuře i teologii, ale nejvíce se proslavil jako kartograf.

Jeho mapa Čech, po Klaudyánově (1518) druhá, pochází z 2. poloviny 60. let 16. století (tradičně 1568); nazývá se Bohemiae regni nova chorographica descriptio a má rozměry 53 × 41 cm. Oproti mapě Klaudyánově byla orientována k severu a zpracována jako mědirytina, jako první též uváděla zeměpisnou šířku a délku. Vlastní mapový obraz v přibližném měřítku asi 1:683 000 byl zakreslen do oválu a asi jedna třetina zabírala krajinu mimo Čechy. V Čechách uváděla 292 sídel s českým i německým popisem a dosti podrobnou síť řek (chyběla mezi nimi Otava), naopak horopis byl dosti nerovnoměrný – naznačil Plzeňskou pahorkatinu, ale chyběly Brdy, a dokonce i Ještěd. Již krátce po svém vzniku byla kopírována pro řadu atlasů zpracovaných v tehdejším Nizozemí (Ortelius, de Jode, Mercator); do dnešních dob se dochovaly i dva exempláře původní C. mapy, jeden ve Strahovské knihovně, druhý v Salcburku. Zřejmě ani jeden z nich nepatřil do prvního vydání (ale byly ze stejných tiskových desek), přičemž jeden je poněkud oříznut nahoře, druhý dole – mapu do té podoby, jak je dnes reprodukována, rekonstruoval ve 30. letech 20. století kartograf Karel Kuchař. Kromě mapy Čech vytvořil C. mapu Saska a Durynska (kolem 1567; dostal na ni od saského kurfiřta dotaci 50 zlatých) a chystal se vytvořit mapové obrazy dalších zemí, ale náhle – těsně po svém druhém sňatku – zemřel.

D: Comoedia vom Reichen Mann und vom Armen Lazarus, 1543; Tragoedia von Herode und Johanne der Tauffer, 1545; mapy: Saxoniae, Misniae, Thuringiae nova exactissimaque descriptio, Leipzig 1567; Bohemiae regni nova chorographica descriptio, kolem 1568.

L: ADB 17, s. 236 n. (jako Krüginger), 47, s. 556n. (Criginger); NDB 3, s. 415 (kde další literatura); BL 1, s. 213 (s datem úmrtí 1572); K. Kuchař, Mapa Čech z 2. poloviny 16. století typu Crigingerova (s faksimilí), 1932; týž, Naše mapy odedávna do dneška, 1958, s. 31n.; týž, Vývoj mapového zobrazení území Československé republiky 1 – Mapy českých zemí do poloviny 18. století, 1959, s. 13n.; Toman 1, s. 566; S. Sieber, Geistige Beziehungen zwischen Böhmen und Sachsen zur Zeit der Reformation 1. Pfarrer und Lehrer im 16. Jahrhundert, in: Bohemia, Jahrbuch des Collegium Carolinum 6, 1965, s. 154n.; V. Sladký, C. a Salzburská mapa Čech, in: Z dějin geodézie a kartografie 2, 1982, s. 21n.; J. Martínek – M. Martínek, Kdo byl kdo – naši cestovatelé a geografové, 1998, s. 81; E. Semotanová, Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí, 2001, s. 63; Ottova encyklopedie ČR 5, 2006, s. 63; Voit, s. 171n. (kde další literatura).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Martínek