CUŘÍN František 30.1.1913-13.9.1988

Z Personal
František CUŘÍN
Narození 30.1.1913
Místo narození Smoleč u Bechyně (Bechyňská Smoleč)
Úmrtí 13.9.1988
Místo úmrtí Praha
Povolání 55- Jazykovědec
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 477

CUŘÍN, František, * 30. 1. 1913 Smoleč u Bechyně (Bechyňská Smoleč), † 13. 9. 1988 Praha (?), dialektolog, onomastik, pedagog, bohemista

Gymnázium vystudoval v Táboře. Pod vlivem Gebauerova žáka Josefa Straky odešel 1932 na filozofickou fakultu v Praze a po jejím absolvování, kde na něho působili zejména O. Hujer, M. Weingart, E. Smetánka a V. Šmilauer, nastoupil 1937 a krátce učil jako středoškolský profesor v Praze, pak na gymnáziích ve Frýdku-Místku, Vysokém Mýtě, Kostelci nad Orlicí, Hradci Králové a ve Vrchlabí. 1954 se vrátil do Prahy přednášet a vést semináře a školení pro učitele češtiny na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Posléze pracoval na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. C. specializací se stal výzkum jazyka 20. a 30. let 19. století, rozbory divadelních her z konce 18. století a jazyk Veleslavínovy a Balbínovy doby. Zabýval se psaním komparativních prací o obrozenských gramatikách z období 1756–1809, učebnic a odborných statí a monografií z oblasti dialektologie a onomastiky.

D: Český jazyk pro devátý postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol, 1955; Vývoj českého jazyka a dialektologie, 1964; Historický vývoj označování rodiny a rodinné příslušnosti v českých nářečích, 1964; Studie z historické dialektologie a toponomastiky Čech, 1967; Kapitoly z dějin českých nářečí a místních a pomístních jmen, 1970; Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultury jazyka, 1974; Vývoj spisovné češtiny, 1985; Jazyk, nářečí, místní jména, slangy, 1986.

L: V. Šmilauer, Šedesátiny F. C., in: Naše řeč 56, 1973, s. 104n.; M. Racková, F. C. sedmdesátiletý, in: tamtéž 66, 1983, s. 96n.; (nekrolog) J. Bachmannová, F. C. 1912 (sic)–1988, in: tamtéž 72, 1989, s. 101n.

P: Biografický archiv ÚČL Praha.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Marcella Husová