CULEK Antonín 12.11.1904-14.7.1955

Z Personal
Antonín CULEK
Narození 12.11.1904
Místo narození Ronov nad Doubravou u Čáslavi
Úmrtí 14.7.1955
Místo úmrtí Čáslav
Povolání 11- Geolog
13- Geodet nebo kartograf
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 474

CULEK, Antonín, * 12. 11. 1904 Ronov nad Doubravou u Čáslavi, † 14. 7. 1955 Čáslav, geolog, geomorfolog, pedagog, vlastivědný pracovník

Syn učitele. Po maturitě na reálném gymnáziu v Čáslavi vystudoval 1923–28 na UK v Praze přírodní vědy a zeměpis (se specializací geologie). Působil jako pomocná vědecká síla a 1929–32 jako honorovaný asistent na Geografickém ústavu UK; 1933 obhájil doktorát (RNDr.) za práci o křídovém útvaru na jihozápadním okraji Železných hor. 1929 získal učitelskou aprobaci pro vyšší střední školy, od 1933 učil na středních školách v Praze, Ústí nad Labem, od 1936 trvale na reálném gymnáziu v Čáslavi. Po druhé světové válce byl externím spolupracovníkem Ústředního ústavu geologického v Praze a zároveň konzervátorem státní ochrany přírody pro okres Čáslav. Pohřben je v rodišti.

Podnikl studijní cesty po řadě evropských zemí a severní Africe. Badatelsky se zabýval celou řadou oborů – geologií, geomorfologií, malakologií, ornitologií, botanikou, lokální historií a vlastivědou rodného Čáslavska a okolních regionů. Od 1928 prováděl geologické mapování na listu speciální mapy Chrudim (4055). Zmapoval svrchní křídu v pruhu v podhůří Železných hor (tzv. Dlouhá mez), v okolí Čáslavi, Golčova Jeníkova a Uhelné Příbrami, krystalinikum v okolí ratajské zóny a v čáslavské kotlině aj. Psal o geomorfologii a hydrologii povodí řeky Doubravy, o vývoji jejího toku od konce terciéru, při kterém se uplatnilo tzv. říční pirátství a bifurkace; prokázal, že horní tok Chrudimky původně od Seče pokračoval do Doubravy. Dále psal o křídových fosiliích z Čáslavska, recentních měkkýších, o přírodních objektech zasluhujících ochranu (Kamajka u Čáslavi aj.). Působil i jako regionální kulturní pracovník, stal se členem redakční rady vlastivědného sborníku Podoubraví.

D: Zpráva o výsledcích mapování křídového útvaru na jihozápadním okraji Železných hor (na listu Chrudim), in: Věstník Státního geologického ústavu ČSR 8, 1932, 2, s. 119n.; Blokdiagram čáslavského okolí, in: Příroda (Brno) 32, 1939, s. 301n.; Zajímavé společenstvo plžů s ulitou na zříceninách hradu Ohebu v Železných horách, in: Rozpravy 2. třídy České akademie 53, 1943; Geologická mapa katastru Čáslavě (s textem), 1948; Svatokřížský shluk hlubinných basických hornin u Ronova n. D., in: Rozpravy České akademie věd a umění 2, 61, 1951.

L: V. Čech, Profesor RNDr. A. C. zemřel, in: Věstník Ústředního ústavu geologického 30, 1955, s. 285n.; R. Kettner, Za dr. A. C., in: Čas. Mineral. Geol. 1, 1956, s. 84n.; NGS, s. 683; V. Häufler, Dějiny geografie na Univerzitě Karlově 1348–1967, 1968, s. 163; P. Kobetič, Osobnosti Chrudimska, 2002, s. 34; www.ronovnd.cz.

P: Sbírky v NM a Ústředním ústavu geologickém, Praha.

Pavel Vlašímský