CUMPFE Karel 14.11.1853-25.2.1931

Z Personal
Karel CUMPFE
Narození 14.11.1853
Místo narození Sobotka
Úmrtí 25.2.1931
Místo úmrtí Písek
Povolání 55- Jazykovědec
53- Historik
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 474-475

CUMPFE, Karel, * 14. 11. 1853 Sobotka, † 25. 2. 1931 Písek, pedagog, klasický filolog

Pocházel z obuvnické rodiny. 1866–74 absolvoval klasické gymnázium v Jičíně, kde se mu dostalo vynikajícího školení v klasických jazycích (F. Lepař, J. Riss, J. Pechánek), 1874–78 studoval klasickou filologii na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Poslouchal přednášky O. Benndorfa, G. Bipparta, G. Linkera a především J. Kvíčaly, u kterého se naučil přesné filologické metodě. 1881 byl promován doktorem filozofie (disertace Beiträge zur Erklärung der beiden Hippolyte des Euripides mit Rücksicht auf die Phaidra). 1878 započal dráhu středoškolského profesora klasické filologie na Akademickém gymnáziu v Praze, 1879–81 vyučoval na gymnáziu v Novém Bydžově, 1881–98 působil opět v Praze na vyšším státním gymnáziu v dnešní Truhlářské ulici. 1895–96 krátce vykonával funkci zástupce okresního školního inspektora pro české obecné a měšťanské školy v Praze. 1898–1911 završil svou pedagogickou dráhu jako ředitel gymnázia v Písku.

V prvních studiích uveřejňovaných ve výročních zprávách gymnázií a v Listech filologických a pedagogických (1878–79 a 1882–88) se věnoval především dílu řeckého dramatika Eurípida. Z dalších řeckých autorů se zabýval Homérem, Platónem, Héliodórem, z římských spisovatelů obrátil svoji pozornost na Catulla, Horatia, Propertia a Seneku. Pro školní potřeby vydal Homérovu Illiadu (1890) a výbor z básní Horatia (1893 a 1904). Hlavní badatelský zájem ovšem obrátil ke studiu veřejného i soukromého života a kulturních dějin v antickém Řecku a Římě. Vedle četných článků publikovaných převážně v beletristických časopisech (Zlatá Praha, Květy, Světozor) shrnul své poznatky v knihách Kulturní obrázky ze starého Říma (1890) a Kulturní obrázky ze starého Řecka (1895). Oba spisy byly příznivě přijaty odbornou veřejností. Do Památníku na oslavu padesátiletého panovnického jubilea Františka Josefa I. (1898) napsal do oddílu Filologie klasická kapitolu Řecké starožitnosti. V rukopise zůstal C. latinskočeský slovník sestavený pro potřeby středních škol. Počínaje prvním svazkem patřil ke spolupracovníkům Ottova slovníku naučného (hesla z oboru klasická filologie a antické dějiny uveřejňoval pod značkou Cfe).

Po jmenování ředitelem píseckého gymnázia ustoupila jeho práce v oboru klasické filologie především činnosti pedagogické. Dosáhl dokonce jmenování školním vládním radou. Patřil mezi zakládající členy Jednoty českých filologů, 1. 12. 1891 se stal dopisujícím členem III. třídy ČAVU.

D: Homérova Illiada (podle úpravy A. Th . Christa), 1890; Kulturní obrázky ze starého Říma, 1890; Kulturní obrázky ze starého Řecka, 1895; Řecké starožitnosti, in: Památník na oslavu padesátiletého panovnického jubilea Františka Josefa I., 3, s. 41n.; Kterak má a může domácnost školu v jejím úkole podporovat? (Program gymnázia v Písku.), 1902; Horatius, 2. vyd. 1904; bibliografie prací in: K. Svoboda, Bibliografie českých prací o antice za léta 1775–1900, 1947; týž, Bibliografie českých a slovenských prací o antice za léta 1901–1950, 1961; týž, Antika a česká vzdělanost (od obrození do první války světové), 1957.

L: J. Ludvíkovský, Ph.Dr. K. C. (k sedmdesátinám), in: Otavan 7, 1923, s. 165n.; B. Fleischmann, Ph.Dr. K. C. (1853–1931), in: Výroční zpráva státního gymnasia v Písku 1930/31, 1931, s. 3n.; B. Ryba, K. C., in: Listy filologické 58, 1931, s. 71; K. Svoboda, K. C., in: Naše věda 12, 1931, s. 232n.; Fln., Ph. Dr. K. C. (nekrolog), in: Věstník čs. profesorů 38, 1930/31, s. 212; H. Vysoký, K. C., 1932; H. Kábová, Klasický filolog a pedagog K. C., in: Akademický bulletin, 2003, č. 11, s. 25; OSN 5, s. 780, 28, s. 181; OSND 1/2, s. 981; MSN 1, s. 912; ISN 4, s. 96; KSN 3, s. 399; ČAVU 4, s. 51; 150 let píseckého gymnasia 1778–1928, 1928; 170 let píseckého gymnasia 1778–1948, 1948; 200 let píseckého gymnázia 1778–1978, 1978.

P: LA PNP Praha.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Tomáš Motlíček