CZERMAK Karl 26.5.1881-31.10.1924

Z Personal
Karl CZERMAK
Narození 26.5.1881
Místo narození Vídeň (Rakousko)
Úmrtí 31.10.1924
Místo úmrtí Praha
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 494

CZERMAK, Karl (též ČERMAK), * 26. 5. 1881 Vídeň (Rakousko), † 31. 10. 1924 Praha, politik

Začínal jako obchodní pomocník. Na popud J. Seligera odešel do Teplic, kde se stal redaktorem sociálnědemokratického listu Freiheit. Od 1911 byl vedoucím zemského sekretariátu německé sociální demokracie v Čechách. Během první světové války působil jako vedoucí Vyživovacího spolku (Ernährungsverband) se sídlem v Ústí nad Labem. Po vzniku samostatného státu se otevřeně postavil proti nové republice. 1918–19 vedl tiskový resort tzv. provincie Deutschböhmen. V březnu 1919 se stal členem výboru organizace pod názvem Verband deutscher Bezirke und Städte Böhmens, která se snažila koordinovat činnost německých komunálních a regionálních politiků uvnitř ČSR. Od 1919 až do smrti byl generálním tajemníkem německé sociální demokracie v ČSR (DSAP), zároveň od 1920 (druhým) místopředsedou této strany, která 1921 přenesla své sídlo z Teplic-Šanova do Prahy. Získal si renomé jako zahraničně politický expert strany. Ve svých aktivitách v rámci sociální demokracie se klonil k nacionální politické linii, která byla překážkou intenzivnější spolupráce s představiteli československé sociální demokracie i se státní mocí. 1920 byl zvolen poslancem národního shromáždění za volební obvod Česká Lípa a krátce vedl i poslanecký klub strany. Zasedal v řadě parlamentních výborů – iniciativním, socializačním, stálém, ku prozkoumávání zprávy o činnosti stálého výboru, ústavním, vyšetřovacím, zahraničním a zásobovacím. Politicky aktivní zůstal až do své náhlé smrti.

L: BL 1, s. 222; César – Černý 1, s. 136, 147, 192, 213, 303; Z. Kárník, České země v éře první republiky 1, 2000, rejstřík; A. Klimek, Boj o Hrad 1, Hrad a pětka (1918–1926), 1996, s. 140; J. Malíř – P. Marek, Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1 (1861–1938), s. 484, 866; www. psp.cz/eknih/1920ns/index.htm.

P: Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Praha, osobní spis inv. č. 301 (jako Čermak Karl).

Jaroslav Šebek, Roman Vondra