CZERNY Wilhelm Johann 9.2.1891-22.9.1958

Z Personal
Wilhelm Johann CZERNY
Narození 9.2.1891
Místo narození Brno
Úmrtí 22.9.1958
Místo úmrtí Bad Tölz (Německo)
Povolání 44- Právník
42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 497-498

CZERNY, Wilhelm Johann (pův. jm. Černý), * 9. 2. 1891 Brno, † 22. 9. 1958 Bad Tölz (Německo), právník, samosprávní úředník

Pocházel z rodiny úředního sluhy. Po absolvování brněnského německého gymnázia se zapsal ke studiu práv na vídeňské univerzitě. Tam se mj. podílel na založení spolku Akademischer Turnverein. Jako vystudovaný právník se 1917 ucházel úspěšně o místo na magistrátu svého rodného města. Byl zařazen k policejnímu referátu. Po převzetí brněnské radnice českými politiky 6. 11. 1918 byl přeložen k hospodářskému úseku, kde měl mj. na starosti zásobování města. V Brně-Zábrdovicích se 16. 6. 1921 oženil s Adele Lisslovou. Ve službách tehdejšího zemského hlavního města zůstal téměř po celou dobu první republiky a z konceptního praktikanta se vypracoval až na vrchního magistrátního radu. Prošel několika úseky městské správy, policejním oddělením, vojenským referátem, správou městských realit a živnostenským referátem.

Vedle působení na magistrátu se C. angažoval výrazně v brněnském německém spolkovém životě. Již 1923 vstoupil do DNSAP, řídil její brněnskou organizaci a byl dlouholetým zástupcem krajského předsedy. V souvislosti se zákazem DNSAP byl 1933 postaven mimo službu a bylo proti němu vedeno disciplinární řízení. Začal se věnovat soukromé advokátní praxi. Po odtržení československého pohraničí na podzim 1938 byl povolán do služeb nově budovaného systému sudetské správní organizace a stanul v čele jednoho z venkovských okresů, tehdejšího mikulovského správního úřadu (landrátu). Tam pobyl pouze půl roku a krátce po 15. 3. 1939 se vrátil zpět do Brna. Na popud brněnského nacisty Oskara Judexe, který byl jmenován vládním komisařem pro Brno, se C. stal jeho zástupcem. Judex nahradil řádně zvoleného dr. ing. Rudolfa Spaziera a C. mu pomáhal jako úředník brněnské samosprávy a právní poradce (1939–45). Na základě výnosu brněnského zemského úřadu mu byla povolena změna příjmení z Černý na Czerny (8. 3. 1940) a rok nato vystoupil ze svazku římskokatolické církve. C. společně s Judexem město a městské podniky zcela ovládli, postupně eliminovali český vliv z podílu na městské správě a spolupodíleli se na nacistických útocích proti Čechům. Po osvobození byli oba obžalováni a 1946 odsouzeni mimořádným lidovým soudem v Brně na doživotí. C. byl 1955 na základě chystané amnestie prezidenta republiky propuštěn na svobodu a z rozhodnutí generálního prokurátora ČSR vysídlen do Spolkové republiky Německo, kde dožil.

L: BL 1, s. 226 (kde neúplný soupis literatury); Ämtlicher Anzeiger der Stadt Brünn 1, 1940, Folge 1, s. 3n.; E. Pillwein – H. Schneider, Lexikon bedeutender Brünner Deutscher 1800–2000. Ihr Lebensbild, ihre Persönlichkeit, ihr Wirken, Schwäbisch Gmünd 2000, s. 59; H. Jordánková, Zemské hlavní město Brno a jeho vrchní magistrátní ředitelé (Sonda do byrokratického aparátu I. republiky), in: Brno v minulosti a dnes 14, 2000, s. 190; G. Novotný, Dr. Ing. Rudolf Spazier (1887–1963). Zapomenutá osobnost historie Brna, 2005, s. 37.

P: MZA Brno, fond E 67 Sbírka matrik, č. 17 010, matrika narozených římskokatolického farního úřadu Brno – sv. Tomáš, sv. XI, fol. 195.

Aleš Vyskočil