CZIVIŠ Kamil 18.6.1886-21.3.1972

Z Personal
Kamil CZIVIŠ
Narození 18.6.1886
Místo narození Plzeň
Úmrtí 21.3.1972
Místo úmrtí Praha
Povolání 48- Politický publicista
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 499

CZIVIŠ, Kamil, * 18. 6. 1886 Plzeň, † 21. 3. 1972 Praha, národohospodář, právník

Po maturitě na gymnáziu studoval 1905–10 právo na české univerzitě v Praze (JUDr. 1910). 1911 nastoupil do právního oddělení Hypotéční české banky v Praze, 1924–38 vykonával funkci náměstka ředitele právního oddělení její filiálky v Bratislavě, kde sehrál významnou úlohu v systému financování pozemkové reformy. Zasloužil se o vytvoření vhodných podmínek při poskytování hypotéčního úvěru velkostatkářům i rolníkům. V početných odborných právnických příručkách a článcích uveřejňovaných v časopisech Hospodářské rozhledy, Národohospodářský obzor, Pozemková reforma, Právní obzor, Proudy a v publikacích Svazu rolnických vzájemných pokladen radil, jak překonávat překážky při získávání úvěrů. Patřil k aktivním členům Sokola, v němž se věnoval výchovné a vzdělávací práci. Vydal několik příruček občanské výchovy pro sokolský dorost a žactvo, psal pro potřeby cvičitelských kursů, menšími články přispíval do periodik Sokol, Věstník sokolský a do župních věstníků.

D: výběr: Příručka pro občanskou výchovu sokolského dorostu a žactva, 1922 (spoluautor); Úvod do občanské nauky československé, zvláště pro potřeby cvičitelských kursů a osvětových škol sokolských, 1922; Čo má vedieť každý roľník o zemedelskom úvere, Bratislava 1925; Hypotekární úvěr zemědělský na Slovensku, Bratislava 1925; Prikázania rozumného hospodára, Bratislava 1927; O hypotekárnom úvere, Bratislava 1928; Právní úprava o zajištění pozemkové držby na Slovensku, 1929; Ako čeliť škodlivému drobeniu roľníckych usadlostí, Bratislava 1930.

L: AČP, s. 57, 530n.; MSB 1, s. 87; BLS 2, s. 79.

Ľudmila Ďuranová