DĚTLEB ?-4.11.1181

Z Personal
DĚTLEB
Úmrtí 4.11.1181
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 185

DĚTLEB (též DETHLEBUS, DIETLEBUS), * ?, † 4. 11. 1181?, biskup

Podle nepříliš spolehlivého Granum catalogi praesulum Moraviae bývá někdy mylně považován za syna Oty II. Olomouckého a za řeholníka strahovské kanonie. Snad byl totožný s kaplanem biskupa Daniela I., který se zúčastnil vojenského tažení Fridricha Barbarossy proti Milánu a později se stal kanovníkem pražským a arcijáhnem bechyňským. Po 1172 ho jmenoval Vladislav II. biskupem olomouckým, vysvěcen byl však asi až 1174. Z titulu funkce se často zdržoval u dvora knížat Soběslava II. a Bedřicha (doložen byl jako svědek na listinách a jako příjemce donací). 1175–76 úspěšně vyjednával s Konrádem Otou Znojemským o spojenectví se Soběslavem II. proti Jindřichovi Rakouskému.

L: V. Novotný, České dějiny 1/2, 1913, rejstřík.

Marie Bláhová