DŘÍMAL Jaroslav 9.7.1905-11.8.1975

Z Personal
Jaroslav DŘÍMAL
Narození 9.7.1905
Místo narození Bezměrov u Kroměříže
Úmrtí 11.8.1975
Místo úmrtí Nové Město na Moravě
Povolání 53- Historik
63- Spisovatel
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 395

DŘÍMAL, Jaroslav, * 9. 7. 1905 Bezměrov u Kroměříže, † 11. 8. 1975 Nové Město na Moravě, archivář, pedagog, redaktor, odborný spisovatel

Pocházel z rodiny rolníka. Maturoval 1924 na českém státním gymnáziu v Kroměříži, studoval dějepis – zeměpis na Filozofické fakultě MU v Brně, 1928 byl promován PhDr. Poté jako asistent historického semináře stážoval na École nationale des chartes na pařížské Sorbonně, prestižní vysoké škole pro výchovu v oboru pomocných věd historických. Pracoval 1929 až 1939 jako brněnský městský archivář, 1939–40 v České městské knihovně (byl zatčen gestapem a měsíc internován v brněnských Sušilových kolejích), 1940–41 jako archivář a zemský vrchní komisař archivní služby v Moravském zemském archivu, 1941–45 jako vrchní ministerský komisař v Archivu ministerstva vnitra v Praze a 1945–75 jako první ředitel Archivu města Brna. 1935–39 a 1945–48 působil současně jako ředitel Muzea města Brna.

Budoval Archiv města Brna jako vědeckou instituci, pro niž psal koncepce a plány a vybavil ji personálně i technicky. Uspořádal a zinventarizoval archivní fondy zásadního významu. Podnikl zahraniční studijní cesty, navštívil archivy a národní knihovny ve Francii (1929), v Rakousku (1931), v Německu ve Vratislavi (1933, 1934). Po válce archiv obnovil. 1945 byl jmenován docentem československých dějin na Filozofické fakultě MU, kde do 1970 učil archiváře a historiky (skripta Československé dějiny do roku 1780, 1946, 1954). Od 50. let školil archiváře národních výborů. Publikoval práce o dějinách Moravy a Brna i činnosti Archivu města Brna v Časopisu Matice moravské, Naší vědě, Sborníku archivních prací a v Časopise archivní školy. Položil základ k moderním Dějinám města Brna, stal se spoluredaktorem obou svazků i autorem význačné části svazku prvního (1969, 1973). Redigoval sborník Brno v minulosti a dnes (1959–70), kde otiskl několik hodnotných studií, a od 1970 byl členem redakčního kruhu Sborníku archivních prací. Přispíval glosami do brněnských Lidových novin, přednášel a spolupracoval s rozhlasem a s televizí.

Od 1945 přijal členství ve státní archivní radě při Ministerstvu školství a osvěty v Praze, zemské archivní komisi při ZNV v Brně, od 1956 předsedal Komisi pro dějiny města Brna při ČSAV, od 1965 archivnímu poradnímu sboru Jihomoravského kraje (též Státního archivu v Brně) či zasedal od 1968 v komisi pro znaky měst a obcí při Archivní správě ministerstva vnitra a od 1969 v komisi Národního výboru města Brna pro pojmenování ulic. 1970 obdržel státní vyznamenání Za vynikající práci a Cenu osvobození města Brna. Byl pohřben v Brně.

D: M. Zemek – J. Skutil, Bibliografie prací doc. dr. J. D., in: Brno v minulosti a dnes 7, 1965, s. 292-299; J. Hoffmannová – J. Pražáková, Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000, s. 151–152; I. Grünbaumová, Bibliografie sborníku Brno v minulosti a dnes č. 1–20 z let 1959–2007, 2008 (kde neúplné soupisy díla); výběr: Archiv zemského hlavního města Brna, 1930; Notář Jan Thabrarr, in: ČMM 58, 1934, s. 1 až 144; Nová brněnská radnice, 1935 (ed.); Seznam ulic zemského hlavního města Brna, 1946; Zemský dům v Brně, 1947; Morava v českém státě, 1948 (s kol.); Česká a moravská knižní malba XI. až XVI. století, 1955 (s A. Friedlem a kol.); Archiv města Brna. Průvodce po fondech a sbírkách, 1956; Samospráva na Moravě a ve Slezsku, 1957; Sociální složení a majetek obyvatel Brna v letech 1365–1509, in: Brno v minulosti a dnes 6, 1964, s. 183–289; Dějiny města Brna 1–2, 1969, 1973 (s V. Pešou a kol.); Česká finanční prokuratura 1250–1785 1–4, 1970–71 (s M. Stupkovou); Dějiny Bystrce, 1973 (s kol.); Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček, 1979 (s I. Štarhou).

L: Kutnar, s. 927–929; J. Mezník, K šedesátinám J. D., in: ČMM 84, 1965, s. 302–304; F. Matějek, Sedmdesátiny docenta D., in: VVM 27, 1975, s. 229–231; F. Zřídkaveselý, Zemřel doc. dr. J. D., in: Archivní časopis 25, 1975, s. 157–161; J. Skutil, Za docentem dr. J. D., in: Jižní Morava 12, 1976, s. 174–176; I. Koláčková – P. Fric, Doc. dr. J. D., 1999 (seminární práce na Filozofické fakultě MU Brno); F. Zřídkaveselý, Doc. PhDr. J. D. – archivář, pedagog a historik, in: J. Psíková (ed.), Archiváři ve XX. století, 2002, s. 71–73; F. Hoffmann, Vzpomínka na J. D., in: T. Borovský (ed.), Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů, 2008, s. 223–230; Doc. PhDr. J. D., Encyklopedie dějin města Brna (http://www.encyklopedie.brna.cz/).

P: Archiv MU Brno, fond A 1 Rektorát MU, osobní spisy 33, J. D.; fond A 2 Filozofická fakulta MU Brno, osobní spisy 2/17, J. D.; rigorosa, 13/31; habilitace, 14/4, 31; Archiv města Brna, T 7, D. J., doc. PhDr., osobní fond 1928–1975 (s inventářem F. Zřídkaveselého z 1999 a s bibliografií).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Gustav Novotný