DANĚK Josef 21.3.1819-17.9.1894

Z Personal
Josef DANĚK
Narození 21.3.1819
Místo narození Květinov u Havlíčkova Brodu
Úmrtí 17.9.1894
Místo úmrtí Nové Město u Chlumce nad Cidlinou
Povolání 31- Potravinář
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 119

DANĚK, Josef, * 21. 3. 1819 Květinov u Havlíčkova Brodu, † 17. 9. 1894 Nové Město u Chlumce nad Cidlinou, pivovarský odborník

Byl synem sládka a nájemce pivovaru Josefa D. a Marie, roz. Malíkové. Po studiích na gymnáziu v Hradci Králové a Litomyšli nastoupil D. na filozofickou fakultu pražské univerzity, kterou pro nemoc nedokončil. Poté se vyučil u otce a po krátké praxi v Kratonohách odešel studovat fyziku a chemii na univerzitu do Berlína. Po návratu do Čech zastával místo sládka postupně ve Frýdlantě, Liberci a v hornouherské Banské Bystrici. V polovině 50. let si pronajal pivovar, nejprve v Ústí nad Labem a pak v Chlumci nad Cidlinou. Patřil tam k zakladatelům Sokola, začátkem 70. let dal podnět k postavení pomníku Václavu Klimentu Klicperovi, byl činný v okresní samosprávě a krátce zastával funkci starosty. Udržoval styky s českou vlasteneckou inteligencí, mj. s Václavem Hankou, Karlem Jaromírem Erbenem, Jaroslavem Vrchlickým, Vítězslavem Hálkem a s Josefem a Boženou Němcovými. Pobýval u něj i historik Jaroslav Goll. 1861 koupil D. statek v blízkém Novém Městě nad Cidlinou, kam se po skončení nájmu chlumeckého pivovaru 1868 natrvalo odstěhoval a věnoval se hospodářství. Snažil se uplatnit nové formy hospodaření nejen na svém statku, ale i v práci dalších rolníků. Podporoval nemajetné žáky místní školy a nechyběl ani při zrodu Hospodářsko-čtenářské besedy. V manželství s Marií, roz. Girowitzovou, se mu narodili dva synové a dvě dcery. Byl členem Spolku pro průmysl pivovarský v království Českém. Mladší bratr Čeněk (1826–1893) se stal strojírenským podnikatelem, sestra Marie se provdala za lékaře MUDr. Adolfa Golla z Chlumce nad Cidlinou.

D: Popis pivovarství na spodní kvasnice, 1852.

L: RSN 1, s. 43–44; OSN 6, s. 943; OSND 1/2, s. 1378; MSN 2, s. 34; BL 1, s. 231; F. Hantschel, Biographien deutscher Industrieller aus Böhmen, Leipzig 1920, s. 8–9; J. Klánský, Sborník k 125. výročí založení závodu ČKD Dukla, 1958; P. Vrbová, Hlavní otázky vzniku a vývoje českého strojírenství do roku 1918, 1959, s. 64–65; P. Mašek, Modrá krev, 1999, s. 57; Myška, s. 84; Pivo – slad – chmel od A do Z. České, moravské a slovenské osobnosti, 2004, s. 31; Almanach českých šlechtických a rytířských rodů, 2005, s. 45.

P: SOA Praha, Rodinný archiv Daňků, Tloskov; tamtéž, fond Velkostatek Líšno; Archiv NTM Praha.

Miloš Hořejš