DATTEL Ferdinand 30.4.1842-9.5.1882

Z Personal
Ferdinand DATTEL
Narození 30.4.1842
Místo narození Praha
Úmrtí 9.5.1882
Místo úmrtí Praha
Povolání 71- Knihkupec nebo šiřitel knižní kultury
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 132

DATTEL, Ferdinand (též DATEL), * 30. 4. 1842 Praha, † 9. 5. 1882 Praha, knihkupec, nakladatel

Knihkupeckému řemeslu se D. vyučil v pražské firmě J. G. Calveho, ve které poté pracoval nejprve jako pomocník, později jako účetní. V říjnu 1869 se dohodl s Eduardem Grégrem na společném knihkupeckém a nakladatelském podniku, který D. řídil zejména po stránce obchodní a administrativní úspěšně až do smrti. Výrazně ho ovlivňovala mladočeská politika a účastnil se i tiskových procesů Národních listů. K jeho blízkým přátelům patřil Jan Neruda, se kterým se pravidelně setkával v stolní společnosti U Ježíška. Podílel se také na činnosti profesních organizací, např. Grémia pražských knihkupců, působícího při Spolku rakouských knihkupců. Pro jeho tiskový orgán Österreichische Buchhändler-Correspondenz sestavil českou bibliografii knih a hudebnin pro rok 1869. Později (1881) byl zvolen členem gremiálního dohlédacího (kontrolního) výboru, který měl dbát na dodržování obchodních smluv mezi knihkupci, na výši rabatu, posuzovat knižní nabídku zejména zahraniční, zajišťovat sociální podporu nemocných členů grémia, případně pomáhat jejich vdovám a sirotkům.

Vzhledem ke zostřujícím se národnostním sporům v českých zemích v 60. a 70. letech, které se promítaly i do činnosti německo-českého Grémia, připojil se D. ke snahám založit samostatný český Spolek knihkupců a nakladatelů, pro který spolu s F. A. Urbánkem vypracoval 1879 stanovy.

L: MSN 2, s. 66; KSN 3, s. 196; K. Nosovský, Nauka knihopisná a nástin vývoje knihkupectví českého, 1927, rejstřík; A. Kadlecová, Prager Verlagswesen und Buchhandel von Václav Matěj Kramerius bis Jan Otto, diplomová práce pro Vídeňskou univerzitu, Wien 1995, s. 108–109.

P: NA Praha, konskripce pražského policejního ředitelství.

Pavla Vošahlíková