DAUBEK Josef Šebestian 24.12.1842-15.7.1922

Z Personal
Josef Šebestian DAUBEK
Narození 24.12.1842
Místo narození Polička
Úmrtí 15.7.1922
Místo úmrtí Liteň u Berouna
Povolání 31- Potravinář
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 133

DAUBEK, Josef Šebestian, * 24. 12. 1842 Polička, † 15. 7. 1922 Liteň u Berouna, podnikatel v potravinářském průmyslu a zemědělství

Pocházel z rodiny vlastníka velkostatků ve středních a východních Čechách a majitele mlýna Josefa Františka D. (1807–?1882). Matka byla dcerou vlasteneckého básníka Josefa Šebestiana Hněvkovského. Strýcem byl politik Eduard D. (1811–1878). Svou podnikatelskou aktivitou se D. zařadil do první generace českých průmyslníků. Vlastnil velké parní mlýny v Brněnci na Svitavsku a po převzetí rodinných velkostatků v Litni a Vlencích u Berouna rozšířil svou podnikatelskou iniciativu na lihovarnictví a pivovarnictví. Věnoval se zejména zdokonalování lihovarnické výroby a ve spolupráci s prof. K. Kruisem založil první lihovarnickou školu nejen v Čechách, ale v celém Předlitavsku. Za zásluhy o zvelebování potravinářského průmyslu se stal členem Národohospodářského ústavu při ČAVU v Praze. Od 1884 byl ženatý s Irmou Welsovou, vídeňskou dvorní dámou. 1886 získal titul rytíře. Ve vedení rodinné firmy pokračovali jeho synové: Josef D. (1888–1934), ten se soustředil na mlynářství, modernizoval mlýn v Brněnci, vybudoval při něm laboratoř a postavil velkou továrnu na zpracování prosa a jáhel. Jako předseda Svazu moravských velkomlýnů a místopředseda Svazu velkomlýnů ČSR se stal představitelem zájmové podnikatelské organizace mlynářů a vedl důležitá jednání s vládou i s ostatními zájmovými podnikatelskými organizacemi. Po jeho smrti převzal vedení firmy Jiří D. (1890–1981). Ten se oženil 1931 s pěvkyní Jarmilou Novotnou (1907–1994), s níž po druhé světové válce emigroval do USA.

L: KSN 3, s. 197; MSB 1, s. 103–104; MSN 2, s. 67; OSND 1/2, s. 1404.

P: internet HN.IHNED.cz 20. 1. 2006; nobrs.cz/index.php; berounsky.denik. cz/zprávy_region/jarmila.novotna

Vlastislav Lacina