DAUBRAWA Ferdinand 30.5.1825-14.2.1883

Z Personal
Ferdinand DAUBRAVA
Narození 30.5.1825 (datum křtu)
Místo narození Německý (dnes Havlíčkův) Brod
Úmrtí 14.2.1883
Místo úmrtí Uničov
Povolání 16- Farmakolog nebo farmaceut
43- Významný představitel obecní správy
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 137

DAUBRAWA, Ferdinand (též DOUBRAVA), * 30. 5. 1825 (datum křtu) Německý (dnes Havlíčkův) Brod, † 14. 2. 1883 Uničov, lékárník, odborný publicista

Narodil se v české rodině ředitele hlavní školy Vincence D. Matka Kateřina, roz. Perlischová, pocházela z rodiny vrchního lékaře. 1840–44 D. praktikoval v jihlavské lékárně, 1846–47 studoval farmacii na univerzitě v Pešti, 1858 získal doktorát filozofie na univerzitě v Jeně. 1848–49 byl lékárníkem v rakouské armádě, 1850–55 měl pronajatou lékárnu v Poličce a 1855 se stal lékárníkem v tehdy převážně německém Uničově. Od mládí se zabýval přírodními vědami, zejména chemií a geologií. Prováděl rozbory léčiv, minerálních vod i potravin. V rakouských farmaceutických časopisech uveřejnil několik desítek odborných článků, zpočátku publikoval též česky jako F. Doubrava, mj. v Časopise lékařů českých. Podílel se na přípravě jednotného německého lékopisu Pharmacopoea Germanica. Od 1867 až do své smrti byl starostou Uničova. 1872 získal zlatý kříž s korunou.

D: Der populäre technische Chemiker, 1884.

L: BL 1, s. 234; E. Hošek, F. D., in: Československá farmacie 28, 1979, s. 223n.; nekrology in: Pharmazeutische Post 16, 1883, s. 99; Zeitschrift des Allgemeinen Österreichischen Apotheker-Vereines 21, 1883, s. 96n.

P: SOA Zámrsk, matrika narozených f. ú. Havlíčkův Brod, sign. 2327, fol. 78.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavel Drábek