DAVID Václav 24.9.1892-13.3.1976

Z Personal
Václav DAVID
Narození 24.9.1892
Místo narození Slaný
Úmrtí 13.3.1976
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 147-148

DAVID, Václav, * 24. 9. 1892 Slaný, † 13. 3. 1976 Praha, lékař-chirurg, pedagog

Po maturitě na gymnáziu v rodišti (1911) vystudoval pražskou lékařskou fakultu, kde 1919 promoval. Začínal jako nehonorovaný asistent anatomického ústavu (1919–21). Poté se stal lékařem v Pražském sanatoriu v Podolí u prof. Rudolfa Jedličky, kde pracoval 1922–32 jako asistent II. interní kliniky. 1933 byl jmenován primářem chirurgického oddělení městské veřejné nemocnice v Plzni. Ve stejném roce se habilitoval z patologie a terapie nemocí chirurgických. Ve 30. letech vykonal několik studijních cest po Itálii a Francii. Za války působil v nemocnici v Kutné Hoře (1942–45). Po zřízení pobočky Lékařské fakulty UK v Plzni 1945 se stal přednostou její chirurgické kliniky (do 1950), řádným profesorem tamtéž byl jmenován 1. 9. 1948. Od července 1950 pracoval jako přednosta chirurgického oddělení fakultní polikliniky v Praze až do odchodu na odpočinek 1962.

Zabýval se především chirurgií břišních orgánů. Publikoval řadu experimentálních prací o vzestupné infekci při enterobiliárních anastomózách. Věnoval se také chirurgii hrudní, mozkové, cévní a traumatologii. Jako první v Československu použil epinefrektomie při léčbě Bürgerovy nemoci.

D: Chirurgie střeva, 1945.

L: ČLČ 91, 1952, s. 1082; 101, 1962, s. 1191; 111, 1972, s. 943; Rozhledy v chirurgii 21 (6), 1942, s. 543; 41 (26), 1962, s. 846; 55 (40), 1976, s. 789; BSPLF 1, s. 174–175.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Petr Svobodný