DEML Ferdinand 20.3.1902-25.11.1974

Z Personal
Ferdinand DEML
Narození 20.3.1902
Místo narození Praha
Úmrtí 25.11.1974
Místo úmrtí Bonn (Německo)
Povolání 68- Redaktor nebo žurnalista
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 169-170

DEML, Ferdinand, * 20. 3. 1902 Praha, † 25. 11. 1974 Bonn (Německo), novinář, překladatel

Narodil se v rodině vrchního poštovního rady, jeho mateřským jazykem byla němčina. Vystudoval německé reálné gymnázium v Praze na Smíchově. Studia germanistiky zpočátku absolvoval na univerzitě v Tübingen, dokončil je na Německé univerzitě v Praze. 1924–38 působil v redakci pražského německého deníku Deutsche Zeitung Bohemia (1931–38 odpovědný redaktor). 1933 se stal jednatelem Ochranného svazu německých spisovatelů v Československu: pomáhal zprostředkovávat působení německých spisovatelů v pražských německých novinách, jakými byly např. Prager Tagblatt a Bohemia. Koncem prosince 1938 bylo po 111 letech vydávání Bohemie zastaveno. Již počátkem dalšího roku D. požádal o vystěhovalecký pas a v únoru 1939 odcestoval do Anglie, později na Kubu. V dubnu 1939 se na francouzském konzulátu v italském Miláně přihlásil do československé zahraniční armády a v říjnu 1939 byl zařazen k pěšímu pluku. V září 1942 byl superarbitrován a dále přeřazen k pomocným službám (jako skladník, číšník, ošetřovatel, písař) až do 1944, kdy byl převeden na trvalou dovolenou. 1946 propuštěn z branné služby.

Po válce pracoval na ministerstvu informací, které ho vyslalo do východního Berlína; v únoru 1948 přešel do služeb ČTK, aby v Berlíně vydával informační bulletin o ČSR. (Fakticky tu ale působil jako agent československé rozvědky.) V červnu 1950 byl D. z Berlína odvolán, ale odmítl se do Prahy vrátit – odůvodňoval to budoucím sňatkem s německou přítelkyní, skutečně si ji pak vzal – a 1950 odjel do Západního Německa. Poté žil ve Frankfurtu nad Mohanem a pracoval jako redaktor amerických novin. 1957 byl uváděn i jako spolupracovník AFCR (American Fund for Czechoslovak Relief, dříve American Fund for Czechoslovak Refugees, založeno 1948). Přes podezření, že je dvojitým agentem, byl 1958 styk s československou rozvědkou obnoven (II. správa ministerstva vnitra, od 1965 I. správa, kontakt s D. byl podle archivních materiálů zprostředkován přes historika A. Šnejdárka). Od srpna 1958 bydlel D. v Bonnu a pracoval jako redaktor u německé tiskové kanceláře. 1966 byl styk s českou kontrarozvědkou ukončen (Šnejdárek 1968 emigroval) a svazek byl uložen do archivu. Poslední léta (od 1968) byl D. šéfredaktorem měsíčníku Central Europe Journal v Bonnu.

Překládal z češtiny do němčiny (mj. z díla I. Olbrachta).

D: München – 29. September 1938. Vorher und Nachher. Eine Auswahl von Dokumenten zusammengestellt von F. D., Bonn 1969; Otto Pick zum 50. Geburtstag. Paul Eisner, Oskar Baum, Max Brod, Karel Čapek, F. D., Heinrich Fischer, Otokar Fischer, Oskar Frankl, Rudolf Fuchs, Max Heller, Paul Leppin, Arnold Marlé, Walter Seidl, Paul Selver, Václav Tille, Karel Toman, Lev Vohryzek, Franz Werfel, Ludwig Winder, Ottokar Winicky, 1937.

L: P. Becher, Kurt R. Grossmann a „Demokratická péče o uprchlíky“, in: http://is.fhs.cuni.cz/th/5455/fhs_b/preklad2.txt; BL 1, s. 240; K. Tauš, Slovník cizích slov, zkratek, novinářských šifer, pseudonymů a časopisů pro čtenáře novin, 1946, s. 79; nekrology in: Mährisch-schlesische Heimat 20, 1975, s. 114; Prager Nachrichten 26, 1975, s. 3; Sudetenland 17, 1975, s. 227.

P: NA Praha, f. PŘ 1941–1951, Policejní ředitelství Praha II–Všeobecná spisovna, 1941–1950, kart. 1481, desky D 355/11, D. F.; VÚA-VHA Praha, sbírka kmenových listů, F. D.; Archiv bezpečnostních složek, svazek č. 55513, mikrofilm; tamtéž, f. ZS GŠ, sign. D. F., archivní svazek č. 12198; tamtéž, fond I. správa SNB (Hlavní správa rozvědky), sign. R. č. 44719, AČ 14168.

Jitka Kryšpínová