DEMUTH Adolf 19.9.1862-8.1.1926

Z Personal
Adolf DEMUTH
Narození 19.9.1862
Místo narození Liberec
Úmrtí 8.1.1926
Místo úmrtí Liberec
Povolání 40- Hospodářství - ostatní
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 172

DEMUTH, Adolf, * 19. 9. 1862 Liberec, † 8. 1. 1926 Liberec, právník, úředník, odborný publicista

V rodišti získal základní a částečně i středoškolské vzdělání. Na reálném gymnáziu v České Lípě maturoval 1882. Poté se věnoval studiu filozofie, národního hospodářství a práva. Náležel k prvnímu ročníku, který po rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze nastoupil na její německou část. Často pobýval na dlouhodobějších studijních cestách v zemích monarchie i v cizině (zejména Štýrský Hradec, Štrasburk, Berlín). V článcích, které začal publikovat v časopise Reichenberger Zeitung, se věnoval jak otázkám textilního průmyslu z hlediska soudobých poměrů, tak z hlediska historie. V říjnu 1891 se stal koncipistou liberecké Obchodní a živnostenské komory. 1893 byl vyslán na studijní pobyt do USA, aby se jako zástupce podnikatelských kruhů českých Němců zúčastnil příprav a průběhu tzv. Kolumbovské světové výstavy uskutečněné 1893 v Chicagu. Cesta umožnila D. seznámit se mimo jiné osobně s řadou významných říšských odborníků té doby. O výsledcích pobytu publikoval 1893 stať Die Columbische Welt-Ausstellung. Bericht über eine Studienreise nach Nord-Amerika… Po návratu pracoval převážně v oborech obchodní politiky a odborného školství. Problematice věnoval několik článků a studií, zejména Reise-Bericht über einen Besuch Deutscher Textil-achschulen insbesondere Spinnerei-Schulen (1897) a rozsáhlejší historizující stať Manufaktura v Bělé (1912), kde se zabýval počátky průmyslové výroby a odborného školství v severních Čechách. Všímal si rozdílů mezi psanými předpisy a skutečností, tedy mezi formálním a živým právem, a sledoval i některé sociální a psychologické aspekty. Popsal právní spory. Jako významný úředník liberecké Obchodní a živnostenské komory se D. v září 1899 podílel na proslulém shromáždění, kdy komora v Liberci odmítla výzvu Svazu průmyslníků z Prahy a okolí, týkající se pouličních národnostních bouří vzniklých v souvislosti se spory kolem Gautschových jazykových nařízení. Postavila se na stranu německých nacionalistů. V únoru 1917 byl D. jmenován prvním sekretářem OŽK v Liberci. V této funkci zůstal až do smrti.

D: Friedland-Reichenberg unter den Hohenzollern, 1888; Die Columbische Welt-Ausstellung. Bericht über eine Studienreise nach Nord-Amerika (etc.), 1893; Reise-Bericht über einen Besuch Deutscher Textil-Fachschulen insbesondere Spinnerei-Schulen, 1897; Manufaktura v Bělé (český překlad F. Zeman), 1912.

L: BL 1, s. 240; B. Brom, Historie obchodních a živnostenských komor na území českých zemí, 2001, passim; P. Heumos (ed.), Polen und die böhmischen Länder im 19. und 20. Jahrhundert, München 1997; http://forum.ahnenforschung.net/showthread.php?t=8016.

Šouša jr.