DEVCIC-SIEGWARDEIN Karl 13.11.1875-10.6.1952

Z Personal
Karl DEVCIC-SIEGWARDEIN
Narození 13.11.1875
Místo narození Cluj (Rumunsko)
Úmrtí 10.6.1952
Místo úmrtí Wiesbaden (Německo)
Povolání 33- Odborník textilního nebo oděvního průmyslu
40- Hospodářství - ostatní
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 188

DEVCIC-SIEGWARDEIN, Karl, * 13. 11. 1875 Cluj (Rumunsko), † 10. 6. 1952 Wiesbaden (Německo), národohospodář, organizátor německého textilního podnikání

Právnické vzdělání nabyl ve Štýrském Hradci a ve Vídni. Ukončil je doktorátem 1899. Poté nastoupil do státní finanční správy v Opavě, 1907 přešel jako úředník (konsulent, poté vicetajemník) do Obchodní a živnostenské komory v Liberci. V počáteční fázi první světové války působil na vyslanectví v Berlíně, kde koordinoval akvizice surovin pro textilní průmysl v severních Čechách. Od 1919 byl vedoucím tajemníkem Allgemeiner Deutscher Textilverband (Všeobecného německého textilního svazu) v Československu, který tehdy spoluzaložil. Zastával i pozici manažera Wirtschaftsgenossenschaft der Textilindustrie G. m. b. H. (Hospodářského družstva textilního průmyslu, s. r. o.) v Liberci. Stal se významným národohospodářským teoretikem a organizátorem průmyslového podnikání, z ekonomické oblasti publikoval odborné práce. Byl členem ředitelské rady International Wool Textile Organization v Bradfordu (Velká Británie) a členem Comité de Patronage de la Société Belge d’Études et d’Expansion v Bruselu. Ve 30. letech se Allgemeiner Deutscher Textilverband stal oporou SdP, kterou i finančně dotoval. V té souvislosti podezřívala československá vláda D. ze špionáže. 1938 byl jmenován hlavním představitelem Bezirksgruppe Sudetenland der Wirtschaftsgruppe Textilindustrie im Hauptverband der Deutschen Industrie (Krajská skupina Sudety Hospodářské skupiny textilního průmyslu v Hlavním svazu německého průmyslu). 1904 se oženil s Rosel, roz. Menzovou. V červenci 1945 odešel v rámci odsunu do Německa.

L: BL 1, s. 243; Köpfe, s. 46.

P: SOkA Liberec, fond Policejní ředitelství Liberec; fond Archiv města Liberce; skupina Hs; Evidence obyvatel; fond OŽK Liberec; osobní spis K. D.-S.

Jiří Novotný, Jiří Šouša