DEXTER Mikuláš ?-1698

Z Personal
Mikuláš DEXTER
Místo narození Hyršov u Domažlic
Úmrtí 1698
Místo úmrtí Cheb
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 190

DEXTER, Mikuláš, * ? Hyršov u Domažlic, † 1698 Cheb, tiskař

Nesprávně bývá uváděn i jako Dexler, Dexterus, Dextor, Textor. Zakladatel novodobého knihtisku v Chebu a nejstarší člen dynastie, která díky promyšlené sňatkové politice živnost držela až do 19. století. 1686 získal měšťanství v Chebu a zároveň mu bylo povoleno založit tiskárnu. Produkoval jazykově německou a latinskou literaturu jezuitského okruhu (Filip Hartung, Jan Miller, Jiří Prescher). Některé tituly pomáhal tisknout nakladatel Johann Christoph Lochner z Norimberku. Poslední D. tisky nesou letopočet 1695. S manželkou Helenou Inocencií D. měl syna Melchiora, který po 1724 hodlal ve městě založit druhou tiskárnu, avšak nezískal povolení.

Po D. smrti se vdova 1699 podruhé provdala za svého zaměstnance (snad faktora) Jana Františka Fritsche († 1724), který ve vyženěné tiskárně pracoval od svatby až do konce života. Pokračoval v tradici městských tiskařů 16. století a vydával mimo jiné německou odbornou balneologickou literaturu z regionu. Po smrti manželky Heleny se pak znovu oženil s Annou Barborou. Z manželství vzešli synové Jiří Adam a Jan Michal. Fritschova sestra se vdala za Matyáše Jana Hölblinga, který byl až do 1724 zaměstnán v chebské tiskárně. Když Fritsch zemřel, Hölbling si založil vlastní živnost v nedalekém Kynšperku a zcela jistě tam tiskl 1725. Téhož roku se ovdovělá Anna Barbora Fritschová provdala podruhé, a to za Jana Augustina Orvanského († 1755).

Orvanský byl u tiskařského řemesla doložen 1728–53. Jakmile zemřel, firmy se nejpozději 1755 ujala vdova Anna Barbora O. (poprvé ovdovělá Fritschová). Jako faktory zaměstnávala své syny: 1755–56 Jiřího Adama Fritsche a 1757–60 Jana Michala Fritsche († 1789). Jan Michal F. firmu samostatně spravoval 1764–85. Také on s úspěchem vydával mj. německou balneologickou literaturu. Po jeho smrti tiskárnu zdědila vdova Anna Sabina Fritschová († 1806) a provozovala ji od 1789 až do konce života. 1806 se Anna Marie, dcera Anny Sabiny a Jana Michala Fritschových, provdala za faktora matčiny tiskárny a budoucího knihkupce ve Františkových a Mariánských Lázních Josefa Kobrtsche († 1854). Kobrtschovy tisky byly doloženy 1811–29. Dcera Anny Marie Kobrtschové (roz. Fritschové) a Josefa Kobrtsche se jmenovala Rosina Kobrtschová. 1828 se vdala za Františka Gschihaye, jehož podíl na vedení firmy vyjadřoval od 1829 změněný název „Kobrtsch & Gschihay“.

L: K. Chyba, Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860, in: Sborník Památníku národního písemnictví. Strahovská knihovna 1–19 (přílohy), 1966–1984, s. 75 (Dexter), 93–94 (Fritsch), 102 až 103 (Gschihay), 151 (Kobrtsch), 200 (Orvanský); F. Korb, Knihtisk v Chebu, in: Chebsko, 1959, s. 87–101; K. Siegl, Die Geschichte der Buchdruckerkunst in Eger von ihren ersten Anfängen bis zur Gegenwart, in: MVGDB 68, 1930, s. 138–151; Voit, s. 208; J. Volf, Jak vypadala činnost výhradně německých knihtiskáren v Mostu a v Chebu v letech 1780–1785, in: Časopis československých knihovníků 2, 1923, s. 224–229.

Petr Voit