DEYL Miloš 19.6.1906-21.2.1985

Z Personal
Miloš DEYL
Narození 19.6.1906
Místo narození Smidary u Nového Bydžova
Úmrtí 21.2.1985
Místo úmrtí Praha
Povolání 6- Botanik
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 191

DEYL, Miloš, * 19. 6. 1906 Smidary u Nového Bydžova, † 21. 2. 1985 Praha, botanik

Po maturitě na reálném gymnáziu v Novém Bydžově 1925 přešel na Přírodovědeckou fakultu UK, kde studoval přírodní vědy, zejména botaniku (PhDr. 1931). Disertační práce, zabývající se vztahem koncentrace vodíkových iontů k různým rostlinným asociacím u Svidové (na Podkarpatské Rusi), předznamenala jeho cestu k hlavnímu dílu. Lze ho pokládat především za žáka K. Domina. Od 1933 pracoval v botanickém oddělení Národního muzea (1947–49 s titulem zemského vrchního muzejního komisaře), jehož vedení 1965 převzal. Hlavními oblastmi D. badatelské práce vedle geobotaniky byly taxonomie a systematika cévnatých rostlin; nezanedbával ani floristický výzkum.

V období mezi válkami zajížděl na Podkarpatskou Rus a stal se předním znalcem její květeny. Odtud také pocházelo hlavní geobotanické dílo Plants, soil and climate of Pop Ivan. Synecological study from Carpathian Ucraine (1940, Rostliny, půda a klima Pop Ivanu), jež patřila k průkopnickým pracím oboru. Zjištěné půdní a klimatické faktory v ní D. přiřadil také k výsledkům sociologické analýzy rostlinstva na zkoumaných biotopech.

Taxonomická a systematická studia započal D. monografií československých druhů rodu Sesleria (pěchava, 1938), prohloubený výzkum vyústil v díle, jež dosahovalo již světové úrovně: Study of genus Sesleria (1946). Po čase se D. v této oblasti začal věnovat obecnějším otázkám a pokusil se podat syntetický pohled na vývoj a taxonomii jednoděložných – The evolution of the plants and the taxonomy of the Monocotyledonae (1955), následovala Mikroevoluce krytosemenných rostlin (1957). V nich se v mnohém odchýlil od převládajících názorů a vědecká komunita díla přijímala spíše zdrženlivě. Přesto 1960 získal titul DrSc.

Nezapomínal ani na popularizaci vědy. Spolu s A. Pilátem sepsal Alpinky (1939–1940, 2. vyd. 1964), dalším dílem tohoto druhu byly Plevele polí a zahrad (s obrazy O. Ušáka, 1956, 2. vyd. 1964). Některá z těchto děl vycházejí v dalších vydáních až do současnosti.

D. patřil k našim všestranným botanikům, jako byli L. Čelakovský, J. Velenovský či K. Domin, byť jeho dílo není tak rozsáhlé.

L: Z. Černohorský, Dr. M. D. – 60 let, in: Preslia 38, 1966, s. 317–320 (bibliografie); týž, RNDr. M. D., DrSc. 19. 6. 1906–21. 2. 1985, in: tamtéž 57, 1985, s. 375–384; Kdo byl kdo v Československu 1, 1969, s. 147; MČE 2, s. 98; ČBS, s. 108; J. Janko, Vědy o životě v českých zemích (1750–1950), 1997, rejstřík; Tomeš 1, s. 233; Ottova encyklopedie ČR 5, 2006, s. 88.

P: Herbář uložen v NM Praha, menší část na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UK Praha. Pozůstalost (22 kartonů) v Archivu NM Praha.

Jan Janko