DICHTL Alois Bedřich 7.9.1882-21.10.1936

Z Personal
Alois Bedřich DICHTL
Narození 7.9.1882
Místo narození Blatná
Úmrtí 21.10.1936
Místo úmrtí Brno
Povolání 7- Zoolog
8- Ekolog nebo ochránce přírody
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 217

DICHTL, Alois Bedřich, * 7. 9. 1882 Blatná, † 21. 10. 1936 Brno, pedagog, zoolog, ekolog, popularizátor přírodních věd

Pocházel z rodiny okresního léčitele skotu. 1900 maturoval na gymnáziu v Hradci Králové. Od 1900 byl členem Klubu přírodovědeckého v Praze, kde vystudoval přírodní vědy na filozofické fakultě české univerzity. Současně pracoval v ústavních laboratořích Františka Vejdovského, Josefa Velenovského, Vincence Strouhala a Karla Vrby, kde se seznamoval s nejnovějšími poznatky ze zoologie, botaniky, mineralogie, geologie a fyziky. 1904 složil zkoušku učitelské způsobilosti. Od 1905 vyučoval přírodopis, matematiku a fyziku na pražském akademickém gymnáziu, 1906 byl přeložen jako suplující učitel na vyšší reálku v Uherském Brodě. Do 1908 vyučoval na české státní reálce v Brně, poté na gymnáziu v Prostějově a v Třebíči. Oženil se 1910 s Josefou Kubíčkovou. 1928 přesídlil do Brna, kde byl jmenován profesorem na IV. státní reálce a na III. reálném gymnáziu. 1934 se stal členem Moravské přírodovědecké společnosti v Brně.

D. se zabýval ekologií a do rozsáhlé knihy Živočišná oekologie (1924), první svého druhu v české vědecké literatuře, soustředil poznatky z oboru. Ekologické a entomologické studie či drobné zprávy publikoval od 1920 mj. v časopisech Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie (Berlín), Příroda (často pod značkami a. d. nebo -tl.), Biologické listy a Vesmír. Jeho odborné i populárněvědecké příspěvky přinášely srozumitelnou a zajímavou formou ukázky a aktuální zprávy z přírodovědy. D. publikoval i v denním tisku.

D: výběr: Z dílny života. Obrázky a úvahy, 1926; Problém křivek sestrojovaných zobonoskou březovou, Deporaus betulae (L.), in: Práce Moravské přírodovědecké společnosti 9, spis 4, 1934 (též zvl. ot.); Zoologický slovníček, 1935; Sociální parasitismus v přírodě, in: Vesmír 14, 1935/36, s. 145–147; Přednosti a nedostatky hmyzího organismu, in: tamtéž 15, 1936/37, s. 5–8.

L: J. V. Stejskal, Za † profesorem A. D., in: Příroda [Brno] 29, 1936, s. 272 až 273; O. J., A. D., in: Vesmír 14, 1935/36, s. 111; Koleška 1, s. 31–32; L. Skala, Naši předchůdci 1. Biografický slovník českého zemědělství a venkova, 1993, s. 78 (kde neúplný soupis díla); Tomeš 1, s. 235.

P: SOA Třeboň, matrika narozených římskokatolického farního úřadu Blatná, sv. 10, 1879–1893, fol. 101, pořadové č. 85.

Zdeněk Koleška, Gustav Novotný