DIETRICHSTEIN zu Hugo 19.12.1858

Z Personal
Hugo DIETRICHSTEIN zu
Narození 19.12.1858
Povolání

41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ

39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče


Hugo DIETRICHSTEIN zu