DIVIŠ Čistecký Václav 28.8.1839-30.7.1934

Z Personal
Václav DIVIŠ Čistecký
Narození 28.8.1839
Místo narození Pardubice
Úmrtí 30.7.1934
Místo úmrtí Pardubice
Povolání 52- Archeolog
62- Osvětový nebo veřejný činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 238

DIVIŠ Čistecký, Václav, * 28. 8. 1839 Pardubice, † 30. 7. 1934 Pardubice, železniční úředník, archeolog, muzejník

Pocházel ze starého měšťanského rodu. Od poloviny 17. století používala rodina přídomek ze Šerlinku. Od 70. let pracoval jako úředník pardubicko-liberecké dráhy, pak se stal přednostou stanice v Pardubicích a později inspektorem státních drah. Ke jménu si přidával predikát starého erbovního rodu, za jehož potomka se pokládal. Od počátku 80. let se na Pardubicku zabýval hlavně pohřebišti a hromadnými nálezy bronzové industrie lidu popelnicových polí z doby bronzové a starší železné, ale i středověkými nálezy. Jako zakládající člen muzejního spolku v Pardubicích budoval archeologické sbírky městského, dnes Východočeského muzea. Stal se správcem muzejních sbírek hned při vzniku muzea 1881, poté kustodem archeologie 1891–1922. Významně se podílel na rozvoji této instituce. Publikoval řadu nálezových zpráv a článků v Památkách archeologických a jiných českých časopisech, jako konzervátor státní památkové péče psal o nálezech i do vídeňských odborných časopisů.

D: Hroby u Dražkovic, in: PA 13, 1885, s. 31–38; Práčov, staré hradiště, in: tamtéž 14, 1887, s. 45–50; Nekropole Ředická na Hořánkách, in: tamtéž 15, 1890, s. 35–42, 109–114, 169–176; Sklad bronzů na vršku lžovickém, in: tamtéž 26, 1914, s. 8–10; Památky Pardubic a okolí, 1917.

L: OSN 7, s. 669–670; Pardubicko, Holicko a Přeloučsko 3, 1909, s. 525; J. Filip, Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas 1, 1966, s. 290; Sklenář, s. 131–132.

P: LA PNP Praha, osobní pozůstalost.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Karel Sklenář