DLASK Josef ?12.7.1782-20.5.1853

Z Personal
Josef DLASK
Narození 12.7.1782 (datum křtu)
Místo narození Dolánky u Turnova
Úmrtí 20.5.1853
Místo úmrtí Dolánky u Turnova
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 245

DLASK, Josef, * 12. 7. 1782 (datum křtu) Dolánky u Turnova, † 20. 5. 1853 Dolánky u Turnova, sedlák, písmák

Pocházel ze starého selského rodu. Data D. narození a křtu, který se uskutečnil v kostele u sv. Mikuláše v Turnově, bývají zaměňována. Navštěvoval místní školu v rodišti a v Turnově se učil také hudbě. Rodinné prostředí bylo vzhledem k době a původu neobvykle kultivované. Otec zakoupil pro D. klavír, který sloužil i k domácímu muzicírování. V domácnosti se běžně četly zejména náboženské a naučné knihy. D. projevoval v souladu s rodinnými zvyklostmi velkou zbožnost, v dospělosti pořádal procesí, pečoval o drobné sakrální stavby v rodném kraji, přispíval na zvony, organizoval církevní slavnosti. Značný vliv na D. náboženské cítění měla matka, jejíž dva bratři vstoupili do kapucínského řádu. 1805 se D. oženil a 1813 převzal od otce hospodářství, které vedl podle dobových měřítek novátorsky. Výnosy z málo úrodných polí se snažil úspěšně zvýšit umělým hnojením, věnoval se sadařství, pečoval o výstavbu cest a hospodářských budov. Jeho vztah k vrchnosti byl neobvykle přátelský a harmonický. Hrabě František Desfours-Walderode navštěvoval D. statek i s manželkou zejména o posvícení, oboustranné kontakty byly časté i mimo svátky. Tato zkušenost přispěla k tomu, že události 1848–49 vnímal D. jako rebelii a nepodporoval je. 1821–31 byl rychtářem v obci Bukovina (nedaleko Dolánek). Mezi sousedy měl vedle přátel i odpůrce, se kterými se střetával nejen slovně, ale také fyzicky. Velká bitka 1831 vedla asi ke ztrátě rychtářského úřadu. D. život ukončila tragická nehoda, utopil se při lovu ryb v Jizeře.

Jako hloubavý čtenář se postupně snažil zachytit písemně také osobní zkušenosti, vzpomínky, události místního významu a začlenit je i do širších souvislostí. Zhruba od 1800 začal psát tzv. Pamětnosti, jejichž první a druhá část byla kompilací z geografických a historických publikací, zejména z Vejtahu světa J. V. Paroubka (1765). Ve třetí části zaznamenával vlastní zkušenosti a současně události, které znal z doslechu. D. nezamýšlel své zápisky zveřejnit, přesto se dočkaly dvojí publikace: 1898 je zkrácené a upravené vydal učitel V. Vaněk a 1941 vyšla jejich kritická edice.

D: Zápisky J. D., rolníka v Dolánkách u Turnova 1716–1853, V. Vaněk (ed.), 1898; Paměti sedláka J. D. (ed. F. Kutnar), 1941.

L: J. Pekař, Memoiren des Bauers J. D., in: Politik, 25. 12. 1896; týž, Úvod k Pamětem…, 1941, s. 5–16; F. Kutnar, tamtéž, s. 98–115; J. Prousek, O dřevěných stavbách ze severovýchodních Čech, 1895.

P: SOkA Jablonec nad Nisou, matrika oddaných, pokřtěných a pohřbených osady Jenčovské roku 1853, fol. 3.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavla Vošahlíková