DLOUHÝ Jindřich (Maria) 4.8.1903-7.11.1977

Z Personal
Jindřich (Maria) DLOUHÝ
Narození 4.8.1903
Místo narození Turnov
Úmrtí 7.11.1977
Místo úmrtí Praha
Povolání 12- Geograf
53- Historik
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 247-248

DLOUHÝ, Jindřich (Maria), * 4. 8. 1903 Turnov, † 7. 11. 1977 Praha, historik, geograf

Po gymnáziu absolvoval teologický seminář a byl vysvěcen na kněze (v polovině 30. let byl administrátorem fary ve Skořicích u Rokycan a bádal v oboru náboženské etnologie, byl např. členem Mezinárodního institutu pro misijní vědu v Münsteru), toto povolání ale opustil. Vystudoval zeměpis na Přírodovědecké fakultě a dějepis na Filozofické fakultě UK (RNDr. 1939). Odborně se pohyboval na hranici obou oborů – zaujaly ho zejména dějiny geografie, hlavně historie zeměpisných objevů, etnologie (zvláště africká) a orientalistika. Jako redaktor Nakladatelství ČSAV se v 50. a 60. letech podílel na vydávání odborných časopisů, především geologických a geografických.

Publikoval knihy a studie věnované českým cestovatelům, zejména E. Holubovi (téma jeho disertace) a A. Steckerovi (Zapomenutý český cestovatel, 1946). Řadu příspěvků o dějinách geografie uveřejnil v časopisech Vesmír, Nový Orient, Sborník Československé společnosti zeměpisné (Alois Musil, 1959), Lidé a země, v populárních časopisech a v denním tisku. Jako odborný poradce se podílel na filmu o E. Holubovi Velké dobrodružství (1952) a na několika dílech televizního cyklu Za poznáním světa (1971–72).

K D. zálibám patřila i poezie a hudba, složil např. kantátu Z českého ráje či Polku českých geografů.

D: Dr. Emil Holub, 1940; Vztah filosofa Krauseho ku geografii, 1940; Philipp Clüver (Studie z dějin geografie), 1941; Zapomenutý český cestovatel, 1946; Dr. Emil Holub, africký cestovatel: K stoletému výročí jeho narození, 1947; Povaha fetišismu a jeho geografické rozložení v Africe, b. d. [1950]; M. V. Lomonosov, 1968.

L: Kulturní adresář ČSR, 1934, s. 72; V. Häufler, Dějiny geografie na Univerzitě Karlově 1348–1967, 1968, s. 373; M. Holeček, 70 let J. D., in: Sborník Československé společnosti zeměpisné 78, 1973, s. 122–123 (výběrová bibliografie); C. Votrubec, Zemřel PhDr. et RNDr. J. D., in: tamtéž 83, 1978, s. 265; J. Martínek – M. Martínek, Kdo byl kdo – naši cestovatelé a geografové, 1998, s. 115–116.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Martínek