DLOUHÝ Josef 26.1.1860-31.5.1934

Z Personal
Josef DLOUHÝ
Narození 26.1.1860
Místo narození Šestajovice u Prahy (nebo Praha)
Úmrtí 31.5.1934
Místo úmrtí Praha
Povolání 74- Architekt
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 248

DLOUHÝ, Josef, * 26. 1. 1860 Šestajovice u Prahy (nebo Praha), † 31. 5. 1934 Praha ?, stavební odborník, hydrolog

Od 1885 působil v nově zřízeném vodním oddělení českého zemského výboru, který pro řeky v zemské správě zpracovával hydrografické plány, u řady řek zcela chybějící nebo od 40. let 19. století ztracené. Jednalo se zejména o Labe, horní Vltavu, Lužnici, Malši a Otavu. Projektoval a řídil dílčí úpravy na středním Labi, Ohři, Cidlině a dalších řekách. Získal titul ing. 1920 odešel do výslužby jako odborový přednosta. Byl významným stavebním odborníkem zabývajícím se splavností českých řek. Působil v redakci respektovaného a prestižního periodika Technické listy. Pracoval ve výborech Všeobecné zemské jubilejní výstavy 1891, Národopisné výstavy českoslovanské 1895 a Výstavy architektury a inženýrství 1898. Jeho zásluhou byly pozitivně hodnoceny výsledky vodního stavitelství na výstavě 1891, představené v levém křídle pavilonu zemského výboru a soustředěné na dosud vykonané práce: stavební plány úprav řek Labe, Ohře, Berounky a Mandavského potoka; také na stavební plány realizovaných úprav řek Labe u Litole, Lužnice mezi Veselím a Dráchovem; zasloužený zájem vzbudil model pohyblivého jezu projektovaného na Ohři u Doksan a Libochovic a model již provedeného pohyblivého jezu na Mrlině.

Po odchodu do penze působil v nově založené Masarykově akademii práce a v Technickém muzeu v Praze (dnes Národní technické muzeum). Význam D. práce byl umocněn zvýšenou stavební činností v souvislosti se zahájením kanalizace dolní Vltavy (od Prahy) a dolního Labe (od Mělníka) a středního Labe (od Mělníka) jako součásti Dunajsko-oderského průplavu (velkorysého programu výstavby vodních cest v Předlitavsku) na přelomu 19. a 20. století.

S manželkou Růženou, roz. Šimkovou, měl dvě děti.

D: Průvodce v oddělení vodních staveb, 1922; Stavby vodní zemského výboru, in: Sto let práce. Zpráva o všeobecné zemské výstavě v Praze 1891. Na oslavu jubilea první průmyslové výstavy roku 1791 v Praze, 3. díl, 1895, s. 459–460.

L: OSND 2/1, s. 179.

P: Archiv NTM Praha; NA Praha, policejní konskripce hl. m. Prahy.

Ivan Jakubec