DOBŘENSKÝ z Černého Mostu Jan Jakub Václav 1623-3.3.1697

Z Personal
Jakub Jan Václav DOBŘENSKÝ z Černého Mostu
Narození 1623
Místo narození Praha
Úmrtí 3.3.1697
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
9- Astronom nebo astrolog
3- Chemik nebo alchymista
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 268-269

DOBŘENSKÝ z Černého Mostu, Jan Jakub Václav (též Černo mostský, de Nigroponte, ze Schwartzbrugku), * 1623 Praha, † 3. 3. 1697 Praha, lékař, astronom, alchymista, pedagog

Vnuk Václava D. z Černého Mostu (před 1550–1595). Vystudoval v Praze filozofii a lékařskou fakultu, na níž se stal žákem a pokračovatelem Jana Marka Marci z Kronlandu; patrně na jeho popud si poté doplnil vzdělání v Itálii (mj. ve Ferraře). 1662 se vrátil do Prahy, kde následujícího roku obhájil doktorát medicíny a 1664 začal na fakultě přednášet. Několikrát zastával funkci děkana, dvakrát (1670/71 a 1685/86) rektora pražského vysokého učení. Proslul nejen jako vynikající lékař, ale je pokládán za zakladatele patologické anatomie v českých zemích, protože své diagnózy dokazoval pitvami. 1679–80 v době morové epidemie v Praze neopustil jako mnozí jiní pacienty. Vydal spisek Všeobecná a přirozená před nemocemi obrana, který vyšel ve třech jazycích, a v něm publikoval již ve své době kritizovaná opatření zabraňující šíření nemoci. Od mládí se živě zajímal o další přírodovědné disciplíny, a to alchymii, astronomii, zemědělství ad. V 70. letech provozoval v několika pražských domech alchymistické laboratoře, v nichž se sice neúspěšně pokoušel vyrobit elixíry, ale konal tam i zajímavé chemické pokusy. Rozsáhlá literární produkce D. byla zveřejněna tiskem jen zčásti, některé spisy vycházely v Německu v lékařských sbornících (Miscellanea curiosa medicophysica), mnoho rozsáhlých prací zůstalo v rukopise (osmisvazková Miscellanea chymica a dvousvazková Institutiones medicae). 1665–92 tiskl D. řadu populárních kalendářů, jejichž nedílnou součástí byly zprávy astronomické, astrologické, hospodářské ad. Vydal i část díla svého předchůdce a učitele Marka Marci a 1684 mu věnoval i biografii.

D: Nova et amoenior de admirando fontium ingenio philosophia, Ferrara 1657; Nový s pranostikou hvězdářskou kalendář, podle napravení Řehoře XIII…, 1665 ad.; Praeservativum universale naturale…contra omnem in aura serpentem contagionem, 1679 (též německy a česky).

L: RSN 2, s. 222n.; OSN 7, s. 713; MSN 2, s. 309; MČE 2, s. 146; MSB 4, s. 186; BL 1, s. 263; DUK 2, rejstřík; P. Svobodný – L. Hlaváčková, Dějiny lékařství v českých zemích, 2004, rejstřík.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Marie Makariusová