DOBŘENSKÝ z Dobřenic Jan Antonín 25.11.1854-24.1.1900

Z Personal
Jan Antonín DOBŘENSKÝ z Dobřenic
Narození 25.11.1854
Místo narození Sambor (Halič, dnes Sambir, Ukrajina)
Úmrtí 24.1.1900
Místo úmrtí Gries bei Bozen (dnes Bolzano, Itálie)
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 267-268

DOBŘENSKÝ z Dobřenic, Jan Antonín, * 25. 11. 1854 Sambor (Halič, dnes Sambir, Ukrajina), † 24. 1. 1900 Gries bei Bozen (dnes Bolzano, Itálie), velkostatkář, politik

Byl druhorozeným potomkem polního podmaršálka Prokopa Jana ml. D. (1812–1873), zakladatele potštejnské větve rodu, a Elizabeth Harbuval de Chamaré (1831–1883). Po smrti ovdovělé matky převzal D. správu velkostatku Potštejn. Sídlo zvelebil zejména tím, že zdvojnásobil rozlohu parku a postavil v něm rodinnou hrobku, kam dal převézt ostatky několika příbuzných z krypty sv. Zikmunda v nedaleké Sopotnici. 1885–1900 byl poslancem zemského sněmu Království českého, 1885–87 (kdy složil mandát), poslancem říšské rady za český konzervativní velkostatek. Získal titul komoří a rytíř Suverénního rytířského řádu maltézského. 1887 se v Krásném Březnu oženil s Annou Krakowskou-Novohradskou z Kolowrat (1865–1934), s níž měl syny Antonína Jindřicha (1889 až 1915) a Jindřicha (1892–1945). Po D. předčasné smrti vedla správu hospodářství manželka spolu s poručníkem Janem Václavem Dobřenským z D. (1841–1919) z chotěbořské větve. Jeho přičiněním byla vdova s dětmi 1906 povýšena do hraběcího stavu.

L: Almanach sněmu království českého, 1895–1901 (ed. M. Navrátil), s. 87; Sněm království českého 1861–1911 (ed. J. Husák – R. Schránil), 1911, s. 81, 83, 87; Knauer, s. 82; BL 1, s. 263; P. Mašek, Modrá krev. Minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích, 1999, s. 71; Almanach českých šlechtických rodů (ed. V. Pouzar a kol.), 1996, s. 149–153; M. Řezník, Potštejnská větev Dobřenských z Dobřenic, in: Východočeský sborník historický, 1994, č. 4, s. 175–188; Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou, 1994, s. 82.

P: SOA Zámrsk, rodinný archiv D. – Potštejn; NA Praha, sbírka genealogická D.

Miloš Hořejš