DOBIÁŠ Jan 22.11.1914-4.12.1990

Z Personal
Jan DOBIÁŠ
Narození 22.11.1914
Místo narození Opatovice u Hluboké nad Vltavou
Úmrtí 4.12.1990
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 253

DOBIÁŠ, Jan, * 22. 11. 1914 Opatovice u Hluboké nad Vltavou, † 4. 12. 1990 Praha, lékař-psychiatr, pedagog

Narodil se jako prvorozený syn v rodině schwarzenberského šafáře, dětství prožil v jižních Čechách. Maturoval 1934 na gymnáziu v Českých Budějovicích. V trampském hnutí se seznámil s marxistickou literaturou, jež ovlivnila jeho světonázor. 1934–39 vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze, v době závěrečných zkoušek byl s ostatními studenty v Hlávkově koleji 17. 11. 1939 zatčen a do 1942 vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen. Po návratu pracoval na venkově, po osvobození dostudoval a 1945 promoval. Krátce byl zaměstnán na infekčním oddělení v nemocnici Na Bulovce, 1946 přešel na neurologicko-psychiatrické oddělení prof. O. Janoty, kde zůstal šest let, jeden rok byl lodním lékařem na zámořské lodi Republika. Po návratu se stal vědeckým pracovníkem v Ústavu pro choroby krevního oběhu v Thomayerově nemocnici v Krči (1953–55), poté nastoupil na psychiatrickou kliniku UK u prof. Z. Myslivečka jako odborný asistent. 1959 získal hodnost CSc., 1960 se habilitoval, 1970 se stal zatímním přednostou psychiatrické kliniky, od ledna 1972 přednostou kliniky a vedoucím katedry psychiatrie. Řádným profesorem byl jmenován 1972. Po odchodu do důchodu 1984 nadále působil na klinice jako profesor-konzultant. Patřil k výborným pedagogům a přednášejícím se širokým tematickým záběrem. Své přednášky však nezachytil knižně, přežily jen v učebních textech a v odborných a popularizačních článcích. Na psychiatrické klinice vybudoval neformální vědeckou generační školu žáků a spolupracovníků s vhledem do klasické fenomenologie, která se díky emigraci některých z nich rozšířila i do ciziny. Podporoval rozvoj výzkumné laboratoře, v jeho době začala výuka lékařské psychologie pro mediky. Byl zakladatelem forenzní psychiatrie v Československu, přednášel kriminalistickou psychiatrii na Právnické fakultě UK.

Stal se členem Vědecké rady ministerstva zdravotnictví (1969), nositelem řady vyznamenání za odbojovou, pracovní a politickou činnost, Československého válečného kříže 1939, Pamětního odznaku II. národního odboje a Řádu práce (1979).

D: Speciální psychiatrie, 1974 (2. přeprac. vyd. 1979); Psychiatrie (s E. Vencovským), 1976; Obecná psychiatrie, 1974 (2. vyd. 1982); Psychiatrie: Učebnice pro lékařské fakulty (s J. Molčanem), 1984; Pětijazyčný slovníček vybraných psychiatrických termínů (člen kol.), 1990.

L: J. Mečíř, Sedmdesát let profesora MUDr. J. D., CSc., in: Československá psychiatrie 80, 1984, s. 209–211; V. Študent, Prof. MUDr. J. D., CSc. – 60 let, in: ČLČ 113, 1974, s. 1464; E. Vencovský, Doc. MUDr. J. D. padesátníkem, in: tamtéž 103, 1964, s. 1288; týž, Prof. MUDr. J. D., CSc., se dožívá šedesáti pěti let, in: Československá psychiatrie 75, 1979, s. 297–298; V. Vondráček, 60 let prof. MUDr. J. D., in: Praktický lékař 55, 1975, s. 39– 40; P. Zvolský, Prof. MUDr. J. D., CSc., 22. 11. 1914 – 4. 12. 1990, in: Československá psychiatrie 86, 1990, s. 423–424; http://psychiatrie.lf1.cuni.cz.

Hana Mášová