DOBIÁŠ Kazimír 3.3.1891-21.9.1970

Z Personal
Kazimír DOBIÁŠ
Narození 3.3.1891
Místo narození Pelhřimov
Úmrtí 21.9.1970
Místo úmrtí Praha
Povolání 19- Ekonom nebo statistik
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 255

DOBIÁŠ, Kazimír, * 3. 3. 1891 Pelhřimov, † 21. 9. 1970 Praha, národohospodář

Syn Josefa D. a Marie, roz. Pokorné. Po maturitě na pelhřimovském gymnáziu (1909) studoval bohemistiku a germanistiku na filozofické fakultě české univerzity v Praze a na univerzitě ve Štýrském Hradci. 1914 složil zkoušky učitelské způsobilosti pro střední školy, 1915 získal titul PhDr. Vzdělání si ještě rozšiřoval od 1917/18 na pražské právnické fakultě (1922 JUDr.). 1935 složil doplňovací zkoušku učitelské způsobilosti na obchodních akademiích. 1914–17 působil jako pedagog v Plzni na státním učitelském ústavu, poté na českém státním gymnáziu, 1917 přešel na státní reálku na Žižkově (Praha). 1921–46 byl profesorem na Československé obchodní akademii (dr. Edvarda Beneše) v Praze. 1936 se habilitoval pro obor národního hospodářství na Vysoké škole obchodní v Praze, kde přednášel od letního semestru 1931/32. Roku 1946 se stal mimořádným i řádným profesorem Vysoké školy obchodní (po 1948 Vysoké školy hospodářských věd). 1951 odešel nedobrovolně do penze. Byl členem Sociálního ústavu republiky Československé. Pomáhal bratru Josefovi D. při náročných korekturách Dějin královského města Pelhřimova a jeho okolí.

Pro školské potřeby detailně popsal jednotlivé složky národního hospodářství; zajímal se o sociální politiku (např. péči o nezaměstnané a válečné poškozence, pracovní zákonodárství a systém sociálního pojištění). Oceňována byla faktografická spolehlivost D. prací, podložená důkladnou znalostí zahraniční literatury a praktickými zkušenostmi. Stal se spolupracovníkem Slovníku jazyka českého (připravovaného k vydání Českou akademií věd a umění) a Slovníku národohospodářského, sociálního a politického. Odbornými články přispíval do časopisů Observer, Obzor národohospodářský a Technik, 1936–38 do sborníku Poznání.

Jeho bratry byli: JUDr. Jindřich D., odborový přednosta ministerstva vnitra v Praze, a univerzitní profesor Josef D. (1888–1972), historik. 1937 se oženil s dcerou pelhřimovského gymnaziálního profesora Josefa Krkošky Annou (1905 až 1991) a měl s ní dceru Janu (* 1940) a syna Zdeňka (* 1946).

D: Nauka o zboží pro obchodní akademie 4, 1924 (s E. Švagrem); Příručka národního hospodářství pro obchodní akademie a ústavy příbuzné, 1924 (2. přepracované vyd. 1933 a dotisk 1947 – Národní hospodářství pro obchodní akademie a ústavy příbuzné); Sociální politika Československé republiky v prvním desetiletí jejího trvání, 1929; Účast zaměstnanců v zisku a v kapitále podniku, 1934; Mzda sociální. Příspěvek k řešení otázky o spravedlivé mzdě a populačního problému v Československé republice, 1947.

P: Archiv ČVUT Praha, fond Rektorát ČVUT, osobní spisy profesorů a docentů – K. D.

Hana Kábová