DOCTOR Eduard 17.2.1858-23.6.1926

Z Personal
Eduard DOCTOR
Narození 17.2.1858
Místo narození Náchod
Úmrtí 23.6.1926
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 33- Odborník textilního nebo oděvního průmyslu
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 270

DOCTOR, Eduard, * 17. 12. 1858 Náchod, † 23. 6. 1926 Vídeň (Rakousko), textilní podnikatel

Byl synem zakladatele textilní firmy Hermanna D. (1820 až 1897), který od poloviny 19. století zaměstnával domácí tkalce a později založil výrobu lněného a bavlněného zboží. D. převzal podnik 1897 po otcově smrti spolu s bratrem Moritzem D. (1862–1909). V té době továrna zaměstnávala na tisíc dělníků a od 1878 používala jako první na Náchodsku parní stroj. D. se podařilo rozšířit výrobu a zvýšit počet dělníků, 1905 zakoupil tkalcovnu firmy Antonín Kočnar. Před první světovou válkou pracovalo v závodech 1 430 mechanických stavů. 1906–16 byl D. jediným majitelem továrny, později přijal za společníka svého příbuzného Zuckera. Firma měla vedlejší závody v Bratislavě, obchodní podíly na dopravní firmě v Terstu a mechanické tkalcovně a úpravně v Mariboru. Prosperita podniku trvala až do velké hospodářské krize ve třicátých letech, kdy firma musela zastavit výrobu.

D. se stal dvorním radou a rytířem Řádu železné koruny. Angažoval se ve veřejném životě v Náchodě, před první světovou válkou při firmě vznikl sportovní kroužek Eduard Doctor, zaměřený především na atletiku, ale také šachy.

L: J. Čáp, Případ firmy H. S. D. v Náchodě, in: Pohledy do minulosti 2/1994, s. 57–64; BL 1, s. 263; GIÖ 4, s. 232n.; Myška, s. 89–90.

Tomáš Burda