DOKOUPIL Vladislav 1.5.1918-25.3.1992

Z Personal
Vladislav DOKOUPIL
Narození 1.5.1918
Místo narození Prostějov
Úmrtí 25.3.1992
Místo úmrtí Brno
Povolání 70- Knihovník nebo pracovník informatiky
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 278-279

DOKOUPIL, Vladislav, * 1. 5. 1918 Prostějov, † 25. 3. 1992 Brno, knihovník, bibliograf

Rodiče pracovali ve státních službách na Slovensku. Otec působil v župním úřadu v Košicích, po zrušení župního zřízení se rodina přestěhovala do Bratislavy, kde D. maturoval 1936 na reálném gymnáziu. Zapsal se na právnickou fakultu v Bratislavě a studia dokončil v Brně, kde od 1939 bydlel. Po uzavření českých vysokých škol prošel několika manuálními zaměstnáními. 1945 nastoupil do Univerzitní (dnes Moravské zemské) knihovny v Brně (UKB). 1946 byl promován JUDr. 1948 složil knihovnickou zkoušku v Tobolkových kursech na Filozofické fakultě UK a v UKB, svém celoživotním působišti, začal vytvářet vyčleněním z běžného fondu knihovny samostatné oddělení rukopisů a starých tisků, jehož vedoucím se stal. Na krátkou dobu byl přeložen do Studijní knihovny v Olomouci (1949). Od 1970 zapracovával do problematiky historických fondů svého nástupce Jaroslava Vobra. Odešel do důchodu 1981, působil však dále v UKB až do 1988.

Když 1950 došlo k rušení klášterů, získala UKB rozhodnutím kulturní komise Státního úřadu církevního do správy knižní fondy z klášterů v Brněnském a Jihlavském kraji (18 klášterních knihoven s přibližně 250 000 svazky). Třídění a svozy byly ukončeny 1953 a D. v UKB pracoval s historickými fondy. Prosadil zachování klášterních knihoven v dosavadních celcích, jež většinou zůstaly v původních interiérech či byly převezeny do depozitáře v zámku Oslavany. D. snahou bylo seznamovat veřejnost s obsahem cenných knihoven formou soupisů rukopisů, prvotisků a tisků z 16. století. Kromě bibliografických soupisů zpracoval historii knihtisku v Brně a na Moravě a dějiny moravských klášterních knihoven. Hodnotu neztratily D. práce vydané v edici Bibliografie a prameny k vývoji Moravy. Jeho Počátky brněnského knihtisku – prvotisky byly vědeckým zpracováním tohoto období v knižní kultuře, ale též přehledem D. objevů tisků z období do roku 1500. Pro pokračování Soupis brněnských tisků – staré tisky do roku 1800 excerpoval archivní materiál, doplnil historické souvislosti a sestavil precizní rejstříky. V závěru života se podílel na akcích spojených s pětistým výročím knihtisku v Brně (1986).

Oženil se s Libuší, roz. Kubištovou, a spolu vychovali syny Vladislava a Pavla. Byl pochován na Ústředním hřbitově v Brně.

D: Soupisy tisků 16. století v Universitní knihovně v Brně, 1–9, 1955–77 (od sv. 5 s J. Vobrem); Soupis komenian Universitní knihovny v Brně, 1957; Soupis rukopisů knihovny augustiniánů na Starém Brně, 1957; Soupis rukopisů mikulovské dietrichsteinské knihovny, 1958; Soupis rukopisů z knihovny minoritů v Brně, františkánů v Moravské Třebové a premonstrátů v Nové Říši, 1959; Soupis rukopisů knihovny benediktinů v Rajhradě, 1966; Katalóg slovacikálnych kníh do roku 1800 Univerzitnej knižnice v Brně, Martin 1969; Soupis prvotisků z fondu Universitní knihovny v Brně, 1970; Neznámé brněnské prvotisky, in: Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé hory, 1970, s. 63n.; Dějiny moravských klášterních knihoven ve správě Universitní knihovny v Brně, 1972; Počátky brněnského knihtisku – prvotisky, 1974; Soupis brněnských tisků – staré tisky do roku 1800, 1978; 500 let knihtisku v Brně 1486–1986, 1986 (s J. Kubíčkem a M. Riedlem); První tiskaři a některá příbuzná povolání v Brně v 15. století, in: Knihtisk v Brně a na Moravě, 1987, s. 15n.

L: J. Kubíček, K šedesátinám V. D., in: VVM 30, 1978, s. 220n.; J. Válka, V. D. – knihovnické dílo, in: tamtéž 41, 1989, s. 111n.; týž, V. D. (1918–1992), in: ČMM 111, 1992, s. 189n.; (avl) [=I. Vlčková], Za dr. V. D., in: Svobodné slovo 26. 3. 1992, s. 4; js [=J. Sedlák], Za dr. D., in: Večerník (Brno) z 30. 3. 1992, s. 2; Z. Chmel, Galerie brněnských osobností 1 (A-K), 1998, s. 41; J. Kubíček, V. D. (90), in: Duha 22, 2008, č. 2, s. 12n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jaromír Kubíček