DOLÉNKOVÁ Karla 8.6.1895-30.5.1977

Z Personal
Karla DOLÉNKOVÁ
Narození 8.6.1895
Místo narození Praha
Úmrtí 30.5.1977
Místo úmrtí Praha
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 285

DOLÉNKOVÁ, Karla (roz. Procházková, 1917–31 DOLÍNKOVÁ), * 8. 6. 1895 Praha, † 30. 5. 1977 Praha, spisovatelka, novinářka, redaktorka

Dcera optika Karla Procházky a Anny, roz. Macháčové. Absolvovala dva ročníky dívčí průmyslové školy v Praze, vyučila se modistkou (1912) a švadlenou (1916). Načas pracovala v salonu M. Vašíčkové. Cvičila v Sokole a zpívala ve spolku Lumír. 1917 se provdala za Miloslava Dolínka (1893–1967). V letech 1918–22 provozovala dílnu Atelier (výšivky, malby na porcelán), pro nemoc živnost vypověděla a živila se psaním drobných článků pro Tribunu, Hvězdu apod. Manžel 1929 založil nakladatelství Helios, vlastní koncesi však nezískal a naopak byl několikrát žalován pro dluhy. 1931 si proto manželé změnili jméno na Dolének.

Od 30. let se D. aktivně zapojila do levicového hnutí, byla redaktorkou Rozsévačky (vedené J. Jabůrkovou) a členkou řady pokrokových organizací (Svaz přátel SSSR, Výbor pro pomoc demokratickému Španělsku aj.). Živila se v té době hlavně jako redaktorka módních rubrik a autorka drobných povídek pro noviny, od 1934 psala i rozhlasové hry (Jak Otík dostal brýle, Návštěva na Starém Bělidle, Děda Welzl vypravuje – 30 let na zlatém severu, Dobrá blecha a zlý král aj.). Téhož roku složila státní knihovnickou zkoušku. Za protektorátu se s manželem a budoucím zetěm zapojila do odboje. 1939 byla zatčena gestapem a tři měsíce vězněna v Petschkově paláci, pak na Pankráci. Po válce se angažovala v sociální demokracii a pracovala v redakci časopisu Československá žena. Roku 1947 se podrobila náročné operaci a odešla do důchodu, literárně se odmlčela. Amatérsky se věnovala výtvarnému umění. Literárně debutovala 1927 povídkami Žně a Dolénčica, jistého úspěchu dosáhla 1929 historkou pro mládež o kuřatech a slepicích Maminka Ťokťok a její děti (ilustrovanou O. Sekorou). 1933 otiskla prózu pro mládež Šáňa a Rolf, od 1936 uveřejňovala časopisecky román na pokračování z Podkarpatské Rusi Panenská země (knižně 1946). Za války vydala vesnický román Moje rodná (1942), dvě prózy pro děti Kouzelné pohádky (1944) a zčásti autobiografickou Romanci (1944). Roku 1947 vyšel dívčí román Předjaří, v rukopise zůstala autobiografie Století; většina povídek byla publikována jen časopisecky. Užívala šifry a pseudonymy Ka-DO, Ka/Pe DOLLYS.

L: J. M., Románová romance, in: Lidové noviny 11. 11. 1944; Kunc 1, s. 113; J. Kunc, Slovník českých spisovatelů -beletristů 1945–56, 1957, s. 81–82; J. Vopravil, Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře, 1973, s. 504 (jako Dolínková); LČL 1, s. 578–579; A. Zach, http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/ (heslo Helios).

P: Biografický archiv ÚČL Praha; LA PNP Praha (osobní fond o 5 kartonech, pod Dolínková).

Marcella Husová