DOLANSKÝ Ladislav 28.11.1857-17.7.1910

Z Personal
Ladislav DOLANSKÝ
Narození 28.11.1857
Místo narození Mladá Boleslav
Úmrtí 17.7.1910
Místo úmrtí Plzeň
Povolání 55- Jazykovědec
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 282-283

DOLANSKÝ, Ladislav (pseud. Horský, Lad.), * 28. 11. 1857 Mladá Boleslav, † 17. 7. 1910 Plzeň, filolog, hudební spisovatel, překladatel

Po maturitě na pražském Akademickém gymnáziu (1876) absolvoval filozofickou fakultu pražské univerzity (1881) a varhanickou školu (1876–78). Byl profesorem reálky v Karlíně (1879–1904) a ředitelem reálky v Plzni (1904–10). Odborně působil v oboru literární vědy, filologie a fonetiky, v níž se zaměřil na zvukové vlastnosti mluvy. Uveřejnil a komentářem doprovodil zlomky staročeské literatury, zapojil se i do bojů o Rukopisy. Během svých pražských let se stal významnou osobností hudebního dění. Již jako student přispíval do časopisu Dalibor, jako jeho stálý dopisovatel pak 1886–1900. Psal o hudbě do Českých novin (1881), Ruchu (1883–85) a do listu Obzor literární a umělecký (1899). V 80. letech se angažoval jako jednatel Umělecké besedy. Zajímal se o francouzského skladatele Camilla Saint-Saënse a napsal rozbory jeho dvou oper pro pražská provedení v ND. Patřil k předním propagátorům a obhájcům Smetanovým a uspořádal skladatelovu pozůstalost. Otiskl ukázky z jeho nepřístupných deníků (Naše doba, 1903). Náležel k informovaným svědkům hudebního dění na přelomu 19. a 20. století a jeho Paměti, dokončené 1910, se zařadily k cenným pramenům k poznání té doby. Sám se pokusil komponovat drobné komorní skladby a písně. D. synem byl politik Jaromír D. (1895–1973).

D: překlady činoher a operních libret: E. Nápravník, Harold, 1888; Sofokles, Antigona (s J. Králem), 1890; H. Trneček, Amaranta, 1890; H. Goetz, Zkrocení zlé ženy, 1909; rozbory oper: C. Saint-Saëns, Henri VIII., in: Dalibor 6, 1884; týž: Etienne Marcell, in: tamtéž 9, 1887; Hanka fecit, 1899 (k Rukopisu zelenohorskému); L. D. Hudební paměti (ed. Z. Nejedlý), 1949.

L: OSN 28, s. 277; OSND 2/1, s. 196; MSN 3, s. 320; Pazdírek 1, s. 195; HS 1, s. 249 (se soupisem literatury a díla); DLČ, rejstřík; L. D. 1857–1910, 1960 (s předmluvou J. Hrabáka a F. Trávníčka); nekrology in: Hudební revue 3, 1910, s. 393; Česká hudba 16, 1909/10, s. 97; F. Hirsch, Za ředitelem L. D., 1911; A. Frinta a N. Kubát, in: Výroční zpráva I. reálky v Plzni 1910/11; Bibliografie díla Zdeňka Nejedlého, 1959, rejstřík (výčet Nejedlého článků o D.); soupis repertoáru Národního divadla v Praze 1881–1983, 1983, rejstřík (překlady oper), též http://archiv.narodni-divadlo.cz/.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jitka Ludvová