DOMANSKÝ Karel 4.10.1906-?1984

Z Personal
Karel DOMANSKÝ
Narození 4.10.1906
Místo narození Benešov
Úmrtí po 1984
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 302

DOMANSKÝ, Karel, * 4. 10. 1906 Benešov, † po 1984 ?, lékař-chirurg, pedagog

Po maturitě na benešovském klasickém gymnáziu (1924) vystudoval medicínu na Lékařské fakultě (LF) UK v Praze, 1930 promoval. Poté krátce působil jako externista II. lékařské kliniky. Od září 1930 pracoval na I. chirurgické klinice prof. A. Jiráska nejprve jako operační elév, od 1931 jako demonstrátor, 1932 jako sekundář a nakonec od května 1935 jako asistent. Od listopadu 1938 byl jmenován primářem chirurgického oddělení všeobecné veřejné nemocnice v Českých Budějovicích, kde působil až do 1955 a po válce se tam uplatnil také jako krajský chirurg. 1947 se habilitoval z patologie a terapie nemocí chirurgických na LF UK v Praze. 1955 byl ustanoven docentem chirurgie LF UK v Plzni, 1956 přednostou její I. chirurgické kliniky (do 1961) a do 1960 vedoucím katedry chirurgie. 1956–60 byl krajským chirurgem Západočeského kraje. 1961 se stal přednostou traumatologického oddělení ortopedické kliniky LF UK v Plzni. 1972 odešel do důchodu, nadále však až do 1984 pracoval jako lékař lázeňských léčeben v Karlových Varech. Věnoval se zejména plicní a srdeční chirurgii, ale i neurochirurgii.

D: Speciální chirurgie, 1950 (spoluautor); Ortopedická traumatologie, 1967 (spoluautor).

L: Rozhledy v chirurgii 45, 1966, s. 640; BSPLF 1, s. 179.

Petr Svobodný