DONAT Heinrich 19.4.1881-22.11.1943

Z Personal
Heinrich DONAT
Narození 19.4.1881
Místo narození Jiříkov u Rumburka
Úmrtí 22.11.1943
Místo úmrtí Litoměřice
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 308

DONAT, Heinrich (též Heinricus), * 19. 4. 1881 Jiříkov u Rumburka, † 22. 11. 1943 Litoměřice, římskokatolický kněz, teolog

Filozofii a teologii vystudoval v Innsbrucku, 1906 byl vysvěcen na kněze. Nejprve zůstal jako kaplan v Bürgsteinu, pak se vrátil do Čech a působil jako kněz v České Lípě. V Praze se stal asistentem na teologické fakultě německé univerzity. Jako profesor biblických studií a teolog vyučoval posléze v Litoměřicích, kde na tamním teologickém ústavu přednášel Starý zákon.

Jako kněz rozvinul pracovní aktivitu především po vzniku samostatné ČSR. Tehdy se agilně v nových politických a národnostních podmínkách zasazoval o organizování německých katolických duchovních, církevního a katolického školství i sudetoněmeckých katolíků na českém území. 1921 se stal zakladatelem a jednatelem sudetoněmeckého spolku Deutscher Katholikenrat in Böhmen, 1929 zakladatelem a prvním předsedou organizace Hilfsband der katholischen Schulorganisation der Deutschen in der ČSR. 1934 vydal u A. Opitze ve Varnsdorfu své hlavní, více než třísetstránkové dílo Die deutschen Katholiken in der Tschechoslowakischen Republik. Sestavil je jako sbírku příspěvků různých specialistů k duchovní a církevní situaci katolicismu a českých Němců v období první republiky. Organizace sudetských duchovních Sudetendeutsches Priesterwerk, sídlící dnes v hornobavorském Brannenburgu a zabývající se vydáváním příruček a schematismů českých diecézí a důležitých starších prací o postavení církve, zejména německých katolíků v ČSR, vydala toto dílo v Mnichově 1970 v reprintu.

D: Die deutschen Katholiken in der Tschechoslowakischen Republik: Eine Sammlung von Beiträgen zur geistigen und religiösen Lage des Katholizismus und des Deutschtums in Verbindung mit zahlreichen Fachleuten, 1934.

L: W. Brosche (ed.), Leitmeritz und das Böhmische Mittelgebirge. Ein Heimatbuch, Fulda 1970, s. 498; Unser Niederland 6, 1954, s. 70; Volksbote 21. 11. 1953; MSA 25, s. 22; 63, s. 27; 113, s. 23; BL 1, s. 271; Catalogus universi cleri dioecesani, Litomericensis XXXX, 1919, s. 455.

P: Biografický archiv ÚČL Praha.

Marcella Husová