DOSTÁL František 30.10.1902-15.9.1982

Z Personal
František DOSTÁL
Narození 30.10.1902
Místo narození Křenovice u Kojetína
Úmrtí 15.9.1982
Místo úmrtí Křenovice u Kojetína
Povolání 61- Pedagog
62- Osvětový nebo veřejný činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 326-327

DOSTÁL, František, * 30. 10. 1902 Křenovice u Kojetína, † 15. 9. 1982 Křenovice u Kojetína, pedagog, vlastivědný pracovník

Narodil se v rodině drobného zemědělce, po maturitě na českém státním gymnáziu v Kroměříži získal 1928 na Masarykově univerzitě v Brně aprobaci středoškolského profesora pro obor dějepis a zeměpis. 1930–55 působil ve školské službě, nejprve v Jirsíkově státním gymnáziu v Českých Budějovicích, ve státním koedukačním učitelském ústavu v Prešově, 1936–48 na Slovanském gymnáziu v Olomouci, kde se sblížil s literárním historikem Oldřichem Králíkem. Poté učil ve školách v Prostějově, Přerově a v osmileté střední škole v Nezamyslicích, odkud byl koncem února 1955 propuštěn pro podmíněné odsouzení za urážku veřejného činitele. Pak pracoval v hospodářství své matky a dostal se do dalšího soudního sporu s představenstvem místního JZD. V květnu 1957 nastoupil jako manipulant spojů v úřadě poštovní přepravy Přerov, ale již v březnu 1958 s ním byl rozvázán pracovní poměr. Až do 1962, kdy odešel do důchodu, vykonával manuální práci v tovačovském podniku Prefa. D. se systematicky zajímal o hospodářské dějiny vesnic na střední Moravě v období feudalismu, a to hlavně těch, které tvořily prebendy olomoucké kapituly. Upoutaly jej nejprve dějiny rodné obce, kterým věnoval rozsáhlou monografii, lišící se od většiny dobových dějin obcí, jejichž autoři se spíše věnovali osudům a genealogiím vrchností. D. shromáždil velké množství excerpt, která ovšem zřídka publikoval. Nepochybně v tom sehrály roli jeho konflikty se státní mocí.

D: Křenovice u Kojetína. Grunty, domky a jejich držitelé, 1940; K šedesátinám archiváře Václava Nešpora, in: Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 55, 1946, s. 384n.; Kdy vznikl nejstarší seznam statků a lén olomouckého biskupství?, in: VVM 33, 1981, s. 90n.; Neznámý českobratrský sbor v Ivani u Tovačova, in: Kostnické jiskry 14. 10. 1981; Sčítání domů a obyvatel v Kojetíně 1869–1970, in: Kojetínský kulturní kalendář 1981, č. 3, s. 10n.; K počátkům osídlení krajiny kolem hradu Sovince, in: VVM 34, 1982, s. 326n.

L: M. Kouřil, Zemřel profesor F. D., in: VVM 36, 1984, s. 227n.

P: ZA Opava, pobočka Olomouc.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Miloš Kouřil