DOSTÁL Hynek 29.12.1871-28.6.1943

Z Personal
Hynek DOSTÁL
Narození 29.12.1871
Místo narození Boršice u Buchlovic
Úmrtí 28.6.1943
Místo úmrtí Saint Louis (Missouri, USA)
Povolání 68- Redaktor nebo žurnalista
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 327

DOSTÁL, Hynek, * 29. 12. 1871 Boršice u Buchlovic, † 28. 6. 1943 Saint Louis (Missouri, USA), novinář, účastník 1. odboje

Pocházel ze selského prostředí, narodil se jako druhé z 11 dětí Ignáce a Marie D. Po maturitě a studiu práva na české univerzitě v Praze absolvoval kurs státního účetnictví a nastoupil jako koncipista u Nejvyššího účetního dvora ve Vídni. V mládí se zapojil do českého katolického hnutí, s delegací studentů se 1894 účastnil ustavujícího sjezdu křesťansko-sociální strany v Litomyšli, ve Vídni byl činný v českých katolických spolcích. 1898 přijal nabídku na místo ředitele krajanské školy sv. Václava ve Spillville v USA, kde již žil jeho starší bratr Josef. Když mu vypršelo dvouleté funkční období, v USA zůstal a stal se redaktorem chicagského katolického listu Národ, nakrátko farmářem v Jižní Dakotě. 1905 zemřel redaktor orgánu České katolické jednoty Hlas v St. Louis a D. jako člen předsednictva Jednoty jeho vedení převzal. Téhož roku založil s manželkou Annou Martou, roz. Brzorádovou (1876–1919, sestrou mladočeského poslance E. Brzoráda), časopis Česká žena; 1909 se z jeho iniciativy a za jeho předsednictví konal I. všeslovanský žurnalistický sjezd za účasti delegátů z vlasti. Po vypuknutí první světové války dlouho zachovával pod vlivem postoje katolických stran ve vlasti ve věcech krajanského odboje neutralitu, odmítal jak carofilskou, tak Masarykovu orientaci. I když byl pro aktivní národní požadavky, domníval se, že katolíci by měli mít vlastní politickou, nejenom zájmovou organizaci. Teprve pod tlakem reverenda O. Zlámala přijal po vstupu USA do války Masarykovu odbojovou koncepci. Ze svého listu učinil propagační tribunu odboje, pracoval přednáškami, spoluautorstvím dokumentů i finančními sbírkami. Jeho úloha v krajanském odboji 1917–18 byla mimořádná. 1919 a 1920 navštívil jako člen amerických misí ČSR, 1922 vedl delegaci na slet Orla do Brna a na přání arcibiskupa A. C. Stojana studoval 1923 volyňské poměry. Spolupodílel se na vzniku Národního svazu českých katolíků v USA (1919). Do konce života žil v USA: 1928 byl vyznamenán nejvyšším oceněním pro laiky ve službách církve – rytíř Řádu sv. Řehoře Velikého, v září 1937 se stal československým konzulem v St. Louis. Později se podruhé oženil, v závěru života jeho činnost omezovala těžká choroba. Pohřben byl na hřbitově sv. Petra a Pavla v St. Louis.

Hlas vydával syn Mojmír D. až do zániku 1950. S první manželkou měl 7 dětí; syn Vladimir M. Dostal (* 1915, St. Louis, † 2001) byl starostou města Kansas City.

L: T. Čapek, Naše Amerika, 1926, passim; Slovník prvního československého odboje 1914–1918, (ed. J. Galandauer) 1993, s. 34 (kde nesprávně uveden jako Dostal); Boršický zpravodaj 1, 2008, s. 2 (přesné datum úmrtí); J. Steinbauer, O předcích, viz http://www.steinbauer.biz/familytree/Brzorad.htm; studiem života se také zabývá projekt „Dostal“ – http://homepage.mac.com/williamszone/dostal/dostal.html.

Martin Kučera