DOSTÁL Jan 23.7.1861-12.6.1932

Z Personal
Jan DOSTÁL
Narození 23.7.1861
Místo narození Hynkov u Olomouce
Úmrtí 12.6.1932
Místo úmrtí Příkazy u Olomouce
Povolání 23- Lesník nebo myslivec
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 327-328

DOSTÁL, Jan (též Johann), * 23. 7. 1861 Hynkov u Olomouce, † 12. 6. 1932 Příkazy u Olomouce, lesník, vynálezce

Pocházel z rodiny lesního adjunkta statků města Olomouce. Navštěvoval 1874–77 německou měšťanku v Olomouci. V šestnácti letech nastoupil jako dobrovolník k rakousko-uherskému válečnému námořnictvu v Pule. 1879 absolvoval dvouletou námořní školu na školní lodi Schwarzenberg a několik kursů na jiných plavidlech. 1881 se zúčastnil cesty kolem světa s korunním princem Rudolfem. 1882 byl jmenován torpédním instruktorem, který řídil vyučování na školní lodi, a přešel do stavu admirálské lodi Custozza. 1885 vystoupil od námořnictva a vrátil se domů. Téhož roku byl přijat do služeb olomouckých městských statků, kde zůstal po celý život, a nastoupil lesnickou praxi u otce. Současně získal místo smluvního hajného v polesí Mutkov u Šternberka, které zastával do 1892. Mezitím 1888 složil nižší státní zkoušku lesnickou pro ochranný a dozorčí personál u brněnského místodržitelství a 1892 se stal lesním dozorcem v Paseckém Žlebu. Později přešel do polesí Huzová, kde byl dočasně jmenován zástupcem revírníka. 1894 se oženil s Anastásií Hekelovou z Příkaz. Od 1895 působil až do penzionování v rozlohou malém polesí Cholina u Litovle. Tam byl nejprve lesním dozorcem, 1899 povýšil na podmyslivce a 1908 cholinského revírníka. 1924 byl jmenován lesním správcem. Do výslužby odešel 1928. Dožil v Příkazích.

Kromě své profese proslul jako konstruktér a vynálezce. Pro uplatnění v lesnictví sestavil 1902 žlábkový secí stroj, 1905 kruhový (ploškový) vysévač lesních semen pro výsev pod podrostem a doplňování kultur, jenž mu přinesl věhlas, 1909 následoval dutý rýč válcovitého tvaru pro hroudovou sadbu, 1915 řádkový secí stroj, jenž se stejně jako rýč rychle rozšířil v zahradnictvích i lesních školkách, a 1920 domácí sušárna či luštírna šišek lesních dřevin. Kromě nářadí a pomůcek pro kulturní a lesní práce obohatil zajímavými vynálezy i myslivost. Patentoval samočinnou pojistku spouště ručnic a přístroj pro míření v noci zvaný noktoskop (obojí 1907) či samočinnou lapačku bažantů (1911). Většina zařízení byla popsána a vyobrazena v časopise Háj. Největší přízni v cizině se těšily klešťové vrtáky, a to i v Jižní Africe a Americe. Vídeňské vojenské technické kanceláři předal návrh na šrapnelovou minu a zveřejnil záměrné zařízení na pušky a děla (1915). Od 1908 si patentoval i předměty denní potřeby.

L: Český lesník-vynálezce, in: Háj 41, 1912, s. 351; J. Frič a kol., Velké vzory našeho lesnictví, 1958, s. 183–184; E. Hošek, Památce olomouckého lesnického vynálezce, in: Okresní archiv v Olomouci 1988, 1989, s. 145–147 (kde další literatura).

P: ZA Opava, pracoviště Olomouc, rodná matrika římskokatolické fary Náklo, sign. Ch VIII 9, inv. č. 6424, fol. 383; SOkA Olomouc, fond Archiv města Olomouce, reg. 1920–40, kart. 58.

Gustav Novotný