DOSTÁL Jiří 23.4.1906-26.2.1952

Z Personal
Jiří DOSTÁL
Narození 23.4.1906
Místo narození Praha
Úmrtí 26.2.1952
Místo úmrtí Praha
Povolání 73- Uměnovědec nebo historik umění
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 328

DOSTÁL, Jiří, * 23. 4. 1906 Praha, † 26. 2. 1952 Praha, hudební vědec, knihovník

Absolvoval gymnázium v Praze (1925) a Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy (RNDr. 1929), pokračoval na Filozofické fakultě UK (1929–34, PhDr. 1945) a soukromě studoval hudební teorii u skladatelů Pavla Bořkovce a Jaroslava Řídkého. 1932 vykonal knihovnické zkoušky a 1933 se stal knihovníkem Městské knihovny v Praze. Nastoupil do hudebního oddělení, jež vzniklo přičleněním Knihovny Bedřicha Smetany (obnovena 1921) k Městské knihovně po otevření nové budovy (1928–30). Roku 1939 se stal vedoucím hudebního oddělení, které budoval podle moderních zásad. Tam pracoval až do náhlé předčasné smrti. Působil jako knihovník, bibliograf a hudební publicista. Psal do denního tisku (zvl. Lidové noviny 1939–48) a do odborných listů Tempo, Cyril, Smetana, Rytmus ad. Pracoval v hudebním odboru Umělecké besedy a účastnil se aktivně hudebního života (úvodní slova na koncertech aj.). V knihovně připravil též publikace, jež vyšly anonymně (mj. katalog výstavy Leoš Janáček a Praha, 1938, podepsán J. D. a H. K., Seznam hudebnin Knihovny B. Smetany I., Klavírní skladby, 1951).

D: Bibliografický soupis tisků vydaných v nakladatelství Jana Laichtera, in: Jan Laichter. Život a dílo. Vzpomínky a úvahy, 1935; Bibliografický soupis tisků vydaných v nakladatelství Jan Dostál, 1935; Italské oratorium o sv. Václavu z r. 1680. K vídeňskému tisku Draghiho libreta, in: Slovanská knihověda 4, 1936; České hudební časopisectví, in: Hudba a národ, 1940, s. 113; Jan Kubelík, 1942; Jaroslav Křička, 1944 (edice Profily českých hudebníků sv. 5).

L: O. Šourek, Za J. D., in: Hudební rozhledy 5, 1952, č. 5, s. 31; HS 1, s. 257 (se soupisem drobnějších časopiseckých prací); J. Thon, O městské knihovně, knihách a také lidech, 1938, s. 116–118.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Jitka Ludvová